[text]
Täna on

Kirjanik ja ajaloodoktor John Mohawk kirjutab väljaandes Indian Country Today rassistlikust suhtumisest Ameerika põlismaalastesse. Mohawk märgib, et samal ajal kui teiste ryhmade, näiteks juutide, mustanahaliste, naiste jne suhtes peab olema lausa pööraselt ettevaatlik, et mitte sattuda halvakspanu ja rassismisyydistuste alla, suhtutakse Ameerika põlismaalastesse siiamaani väga rassistlikult, ilma et keegi selle vastu protesteeriks.

Sellise suhtumise juured on Mohawki arvates kaugel ajaloos. Hispaania vallutajate juht Juan Gines de Sepulveda, keda on nimetatud moodsa rassismi isaks, pidas põlismaalaste kultuuri põhjendamatult madalamaks kui Hispaania või yldse Lääne kristlikku kultuuri. Sellest järeldas ta, et valge inimese ja põlismaalase vahelises suhtes saavad õigused olla ainult  valgel inimesel. Taolise suhtumise võtsid inglise uusasukad rõõmuga yle ja see on säilinud tänapäevani.

Omapärane on ka Yhendriikide nägemus Ameerika maa kuuluvusest. See põhineb algselt arusaamal, et Jumal lõi kogu planeedil oleva maapinna kristlastele. Kui kristlased “avastavad” uue maa, kus elavad mingisugused teised inimesed, on neil õigus see maa omale nõuda – teised inimesed ei oma seda maad, vaid lihtsalt kasutasid seda kuni kristlaste saabumiseni. Avastajaõigusel (“doctrine of discovery”) põhinevad Ameerikas paljude maaõigust puudutavate kohtuasjade lahendused ja veel eelmisel aastal kasutas seda Ameerika Yhendriikide Ylemkohus.

Hiljuti anti Ameerikas Robert Williams Jr. poolt välja raamat „Like a Loaded Weapon: The Rehnquist Court, Indian Rights, and the Legal History of Racism in America”, kus käsitletakse rassistlike avalduste ja allikate ohtrat kasutamist eelmise ylemkohtuniku William Rehnquisti poolt. Kui Rehnquisti säärane suhtumine oleks olnud suunatud mõnele teisele vähemusgrupile, oleks sellest tulnud kõva kisa, aga kuna sihtgrupiks olid põlismaalased, jäi rassistlik käitumine suurema tähelepanuta.

Indian Country Today - Maavalla Koda