[text]
Täna on

Nädalavahetusel toimusid Lahemaal maalamba talgud. Pärandkoosluste Kaitse Ühingu (PKÜ) kogemustega talgulised puhastasid vana kyyni aset, põletasid risu ja vedasid kohale ehitusmaterjali.

PKÜ naisliikmed õppisid tundma maalammaste naturaalvärvilisi villasid, imetleti neist käsitsi valmistatud seitsmevärvilisi lõngasid ja samas õpiti ise trendikat kedervarrega ketramist. Kedervarrega lõnga valmistamist hindasid kõik väga põnevaks ja yrgnaiselikuks ajaviiteks.

Suvel plaanitakse yhist maalammaste pesemise- ja pygamisevõistlust Lõuna-Eestis või saartel. Sellega pyytakse taas au sisse tuua kohalikud villa kasutamise traditsioonid.

Väikeste villavabrikute hääbumine Eestis ja sellest tulenev kohaliku villa tarbimise totaalne vähenemine on kahjuks toonud kaasa ka maalammaste väljasuremise.

Kyyni talgud maalammaste säilituskarjale ja villa tundmise päeva Lahemaa Rahvuspargis korraldasid Pärandkoosluste Kaitse Ühing ja Eesti Maalamba Ühing.


Roheline Värav