[text]
Täna on

t_kiigeehitus.gifTäna on urbenädala suur neljapäev, mis lõuna ja lääne pool on pärimuslikult kiigeehituse ja suurpuhastuse päev. Yhtlasi on see kõige kurja ja soovimatu tõrjumise ja eemalepeletamise aeg. Loitsude ja taigadega kaitstakse pere ja majapidamine kõige soovimatu eest. Samas kehtib vaiksele nädalale omane vaikuse hoidmise nõue.Täna on urbenädala suur neljapäev, mis lõuna ja lääne pool on pärimuslikult kiigeehituse ja suurpuhastuse päev. Yhtlasi on see kõige kurja ja soovimatu tõrjumise ja eemalepeletamise aeg. Loitsude ja taigadega kaitstakse pere ja majapidamine kõige soovimatu eest. Samas kehtib vaiksele nädalale omane vaikuse hoidmise nõue.

 

Koduse suurpuhastusega valmistatakse ette pyhapäevast munapyha ehk kevad- ja kiigepyha. See on maarahva vana pyha, mis kunagi seostati kirikliku lihavõtte-  või ylestõusmispyhaga. Munapyhaga kaasneb meil hulk muistseid kombeid, mis tihtipeale yhised teiste Euroopa või Soome-Ugri rahvastega.

 

Kevadpyhad on looduse ja elujõu tärkamise aeg. Muna on elu ja õnne seeme ning yhtlasi märk sellest. Kevadpyha on aga järgneva kevade ja suve seeme – muna. Munapyhal tehtust kasvab välja järgmiste kuude õnn. (Munade)pyha on murranguaeg, mil tehtust või tegemata jäetust sõltub taas inimese, tema lähedaste ja majapidamise hea käekäik. Kuna põhja poole saabub kevad hiljem, pole see pyha seal nii tähtis kui lõuna- ja lääne pool.

 

Kes ei jõua neljapäeval suurpuhastust ette võtta, võib seda teha laupäeval. Siis peaks tingimata käima saunaski, et puhtaks saaksid ka inimese ihu ja hing.

 

Pyhade-eelsel suurpuhastusel on sygavam tagapõhi. Pyha aeg nõuab puhtust ja valgeid rõivaid, et asjad laabuksid soodsalt ja inimesel oleks tervist ning õnne.

 

t_munad2.gifLaupäeval tuleks valmis keeta-värvida munad ja valmistada muud piduroad – munavõi ja munapudru ning praad. Ka pyhadeõlu tuleks osta valmis laupäeval, kui ta just koduses tõrres ei käi.

 

Munapyha hommikul tõustakse enne päikesetõusu. Peremees või perenaine urbib teisi – lööb magajatele kergelt urvaokstega vastu tekki. Urbimine toob virkust, jõudu ja tervist. Urbimisesõnu vaata urbepäeva jutu juurest.

 

Pestakse nägu puhta veega, millesse on pandud muna, hõberaha või pajuurbi. Hea kui see oleks allikavesi. Veab sellel, kes saab pesta otse allikal. Pesemine teeb terveks, virgaks, jumekaks, inimene pysib kaua noor, tema silmad aga terved ja teravad.

 

Minnakse välja päikesetõusu vaatama. Kõneldakse, et sel hommikul päike tantsib. Sellelgi taval on sygavam põhi – kes tõuseb enne päeva ja näeb selle tõusu, saab osa päevatera jõust. Liivlastel kaasneb sama kombega lindude tervituslaul Tšir tšor linkist mida paljud kindlasti teavad.

 

Muna värvimine, ja värvimine eeskätt punaseks, on iidne nõidus ehk taig, mis toob inimesele edenemist. Näiteks on teada, et Hiinas värviti mune juba 1400 aasta eest.

 

Kindlasti on soovitav värvida mune looduslike vahenditega. Näiteks:
Punaseks – madararohujuurtega, roheliseks – kivisamblaga, kollaseks - sibulakoortega.Värvida võib veel vihalehtedega, rukkiorasega, linaseemne aganatega, kuusekäbide,  puukoore jpm.

 

Pyhapäevane hommikusöök algab munakoksimise, triksimise, ehk tiksutamisega. Kelle muna jääb terveks, see saab teise muna endale. Hallistes mõteldi enne koksimist valmis salamõte. Kelle muna jäi terveks, selle mõte läks täide ja teise muna sai veel pealekauba. Sellist asja nimetati ragelemiseks.


Munaveeretus e. munaloomka on mäng, kus laudadest rennis või liivast kaldrajal veeretatakse kordamööda mune. Kelle muna vastu satutakse, selle oma saadakse endale. Mängib tavaliselt hulk rahvast.

 

t_kiigel.gifLõuna- ja Lääne-Eestis algab munapyhal kiigeaeg. Kiikujad peavad kiigevalmistajatele andma tingimata muna. Kiikumine puhastab inimest seesmiselt, teeb keha ja vaimu kergeks ning loob hea käekäigu. Maarahvas teadis, et kiikumine edendab ka linakasvu ja loob viljaõnne. Kylmade ilmade puhul tehti kiik varem rehealla, sest kiikuda pidi munapyhal tingimata saama. Päevgi kiigub munapyha hommikul.

 

Virumaal, Järvamaal ja osalt Harjumaal tehti munapyhal lauahyppamist. Tugev laud pandi yle paku ja hakati siis yksteist õhku hyppama. Sellegi tegevuse mõte on sarnane kiikumisele.

 

Kokkuvõtvalt, kui keegi tahab pidada munapyhi maarahva kombel, siis enne pyha tuleks koristada eluruumid, käia saunas ja värvida munad. Pyhadehommikul tervitada tõusvat päikest, olla heledas puhtas riides, puhata, koksida mune ja käia kiikumas.

 

Vaata pärimust

 

 

Maavalla Koda