[text]
Täna on

Eesti Rohelise Liikumise kodulehele sai hiljuti yles ristipuude kaart, mille leiab veebiaadressilt http://www.roheline.ee/ristipuud. Kaarti on võimalik suurendada ja vähendada. Kui klõpsata kaardile paigutatud ristipuud tähistaval märgil, avaneb aken täpsema kirjeldusega puust ja tema asukohast.

Kaardi tegemisele eelnenud välitöödel leidsime ligi 20 ristipuude kogumit ehk ristimetsa ja yle 60 yksikpuu. Kaart veel muutub. Võru Instituudi kohanimeuurijaga Evar Saare abiga täpsustame kohanimesid. Praegu on peamiseks asukohakirjelduseks teed, mis hiljem asendame kohanimedega (näiteks Uuri ja Preeksa).

Praegu tehakse paljudes Lõuna-Eesti valdades yldplaneeringuid. Räpina ja Vastseliina valla planeeringutesse on saanud ristipuude info juba varakult sisse, lähiajal otsime teiste omavalitsustega ka yhendust.

On valdasid, kes on ise varmad ristipuid kaitsma - näiteks Haanjast kirjutati, taheti täpsemaid koordinaate ja neil on plaanis Preeksa järve juures asuvad yksikud ristipuud võtta kohaliku kaitse alla. Kohalik kaitse on praegu kõige olulisem ja kiiremini rakendatav kaitsevorm. Seepärast on oluline Kagu-Eesti yldplaneeringute tegemisel silma peal hoida ja neis kaitseettepanekud esitada.

Lähiajal sooviksime alustada siiski ka kultuuri- ja keskkonnaministeeriumiga arutelu riiklike kaitsemeetmete yle. See puudutab tegelikult looduslike pyhapaikade õiguslikku kaitset juba laiemalt.

Ajaloolise Võrumaa ning Tartumaa vanade matusekommete hulka kuulub risti puusse lõikamine lahkunu viimsel teekonnal kodust või ärasaatmispaigast surnuaeda. Veel kaks inimpõlve tagasi oli samasugune komme elujõuline Kihelkonna kandis Saaremaal, kus ristile lisati lahkunu peremärk.

Liis Keerberg