[text]
Täna on

Mulgi kultuuri instituut saije ildaaigu endele Eesti kirjandusmuusjumist suure ulga minevel saandil tettu salvestisi, kirotas Sakalan Kalle Gaston.

Sii mõte, et kik Mulgimaa elisalvestise, mis om kirjandusmuusjumin, võiss olla ytenkuun ka Mulgimaal, olli miul juba kymme aastet tagasi. A sis es ole digiasjandus viil nõnna pallu arenenu ku pirla. Täembedsess päeväss om kirjandusmuusjumin digidaliseeritu kik salvestise alates 1920. aastest seitsmekymnendeteni vällä. Selleperäst läits tellimuse täitmine peris kippeste.

Nuian instituudi ruumen om pirla 40 tundi Mulgi kihelkonden salvestet regilaule, uvvembit rahvalaule, pillilugusit, muistendisi ja jutte elust-olust. Uvvembe rytmilise rahvalaulu om päämiseld kirjakiilse, kik regilaulu aga mulgikiilse. Kige vanembe salvestise om võetu omal aal vaharulle pääle ja neid ei ole äste kuulda.

Elindi om kohapääl kullemisess — neid kupiiri ja vällä jagade me lepingu järgi ei või. A kes om uvitet mulke pärändist, võive mede mant läbi astu. Kigepäält muduki muusikamihe, kes tahass saija luumisindu rahvaluulest. Tääduperäst om mulgi rahvalaule viisi ja refrääni vägä omaperätse ja uviteve.


Sakala