[text]
Täna on

Karjalaste ja vepslaste rahvuslikud juhid on mures rahvuskeelte olukorra pärast  Karjala Vabariigis. Erilist rahulolematust tekitab soome-ugrilaste vähene esindatus kohalikes võimuorganites ja kogu vabariigis süvenev huvipuudus rahvuskeelte õppimise vastu. Just sellest kõnelesid rahvuslike ühenduste juhid kohtumisel vabariigi juhi Sergei Katanandoviga 11. jaanuaril Petroskois, teatas MariUver.

Karjala Kongressi Nõukogu esimees Viktor Bogdanov ytles, et kohtumine peetirahvusyhenduste algatusel, et rääkida rahvusliku haritlaskonna murest vabariigis toimuva karjala ja vepsa keele ja kultuuri hääbumise pärast. Bogdanovi sõnul on karjala ja vepsa keel yhiskonnas tegelikult mittevajatavate keelte staatuses, kuigi ametlikult on olemas programm nende kaitseks.

Vepsa kultuuriyhingu esinaise Zinaida Strogalstshikova sõnul on viimase 15 aasta jooksul koolitatud sadu karjala ja vepsa keele õpetajaid ja spetsialiste, kuid neid ei ole tööle võetud võimuorganitesse, kuigi just see oleks keelte jaoks äärmiselt tugev stiimul. Kohtumisel väljendati samuti muret rahvuskeelte õpetamise mahu vähenemise yle vabariigis, kuid selle peale vastas Katanandov, et põhjus on lihtsalt õpilaste arvu vähenemine karjala õppekeelega koolides.

Yldiselt  suhtus vabariigi juht probleemidesse mõistvalt ning lubas, et Karjala juhtkond on soome-ugrilaste kultuuri säilitamisest ja arendamisest huvitatud.


MariUver