[text]
Täna on

t_10219_1231_009Vaike.gifVõro liinagaleriih Kandlõ kultuurimajah saa 6. radokuu pääväni kaia elokaaslaisi Margna Epu ja Kalve Toomasõ näütüst. Toomasõ poolidsõ osa päälkiri om «Vanad ja uued» ja Epu umal «Olõs ma luudu laulijassõ», kirotas Uma Lehes Ilvese Aapo.

Umih pilteh om Epp silmäga kaemisõs ümbre pandnu vannu rahvalaulõ. Timä pildi omma tsehkendedü värviga pütülaudu, sängüotsõ ja muiõ põnõvidõ vanno puutükke pääle. Fotomiis Toomas om galeriiküläliisi ette säädnü perräkaehusõ umist tegemiisist läbi paari aastakümne.

Epu pildipõâa omma peri samast keskkunnast, koh Kalve Toomas uma fotopildi pildistänü, ja arvada tuuperäst tegüne-i näütüse man vähämbätki tapõlust vai vastasaisu, midä nii erinevide tehnikide kuuh näütämisega muido trehvädä võisi.

Kalve pilte vahtsõmba osa tagapõhja om parhillatsõl digi-aol rassõ hindäle selges tetäki. Miis tarvitas perämäidsil aastil tehnikat ja matõrjaalõ, miä omma peri fotograafia alostusõ aost ja mink teoreetiline vanasminegi aig jääs säitsmekümne aasta taadõ. A tuu ei tähendä, et naidsammu kontaktkoopjit kuigi veidemb kaemisõ kõlbligõs saasi pitä – hoobis vastapiteh, egäl juhtumisõl soovita. Edimädse kõrra pääl saa nätä pilte ka sotsialistligust eloaost ja tollõ ao tehnikah, noid turvasõ kinäste Epu ikooni- vai puusligulaadih maali.

Näütüsesaali Kandlõ katõ kõrra pääl omma umbõlõ kunstnigu- ja kaejasõbraligu. Tahpuul Kumu-laiuskraati trehväs kaâos ka peris jälleh ja nii-üteldä halv-kõrrah kunstisaalõ. Võro liinagalerii om jõutsahe lõunamaidsõs kunstihuunõs kujonõmah, ja ülepää tüküs piiriveerine kunstielo võiolla et üle aigõ kõgõ parõmbahe vormi jõudma. Kütioru avatud ateljee om hinnäst ilmanabana tõõstanu, Mooste külalisstuudio, Võro ja Obinitsa galerii omma ilosahe perrä tulnu.


Uma Leht