[text]
Täna on

Yleeile, 23. sydakuud asutati Tallinna Ülikoolis maastiku ja kultuuri keskus, mille eesmärgiks on uurida yhiskonnas toimuvate muutuste väljendusi maastikus ning maastiku muutuste mõju yhiskonnale ja kultuurile laiemalt. Erinevaid teadusvaldkondi lõimiv keskus yhendab inimgeograafe, ökolooge, etnolooge ja antropolooge, teatas Tallinna Ülikool.

Keskuse esimeseks oluliseks tööks saab juba sel aastal riiklikult sihtfinantseeritava uue teadusprojekti "Maastikupraktika ja -pärand" käivitamine. Projekti eesmärgiks on uurida maastikupraktikat kui maastiku ja pärandi vahelist terviklikku koosmõju. Muutused yhiskonnas põhjustavad maastikku salvestatud praktikates katkestusi ehk takistusi, ning nende muutuste tulemusel võivad muutuda maastikumustrid, pärandiloome, aga ka praktikad ise.

Maastiku ja kultuuri keskus loodi Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi koosseisu ning selle juhataja on Hannes Palang. Seni töötas Hannes Palang Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi vanemteadurina ning tema peamine uurimisvaldkond on yhiskonnas toimuvate protsesside mõju maastike muutustele Eestis ja Euroopas.