[text]
Täna on

t_Kunda007.gifKolmapäeval, 31. jaanuaril arutatakse Tartu Ringkonnakohtus Kunda Linnavolikogu ja osayhingu Oceanside apellatsioonikaebust Tartu Halduskohtu 2006. aasta 18. oktoobri otsusele, millega tyhistati Kunda Linnavolikogu otsus kehtestada Kunda hiiemäe tuulepargi detailplaneering.

Vaidlusalune planeering näeb ette rajada kultuurimälestiseks tunnistatud hiiemäele ja selle kõrvale kolm tuulegeneraatorit ning nende teenindamiseks vajalikud teed, hooldusväljakud ja elektriliinid. Hiiemäele tuulepargi ehitamise on kooskõlastanud keskkonna- ja muinsuskaitseametnikud.

Põhja-Eesti maausulisi yhendav Härjapea Koda vaidlustas tuulepargi detailplaneeringu, sest selle ehitus kahjustaks oluliselt kultuurimälestist ja muudaks võimatuks kasutada seda hiiena ehk põlisrahva pyhapaigana. Eesti põliskultuuris on hiis terviklik puutumatu ja hingestatud maa-ala, kus majandustegevus on välistatud.

Hiiemäe tuulepargi detailplaneeringu tyhistamise otsuses märkis Tartu Halduskohus: “Puuduvad motiivid faktiliste asjaolude kohta, mis tingisid planeeringu kehtestamise. Sealhulgas puuduvad ka detailplaneeringu kehtestamise põhimotiivid. Samuti ei ole vaidlustatud otsuses korrektset ja täpset viidet otsuse aluseks olevale dokumentatsioonile ning otsuses pole selgitatud, kus ja kuidas on võimalik viidatud dokumendiga tutvuda. Seega on nimetatud volikogu otsus õigusvastane.”

Praegu valmistatakse Kultuuriministeeriumis ette ajalooliste looduslike pyhapaikade arengukava, mis osundab nende halvale seisukorrale ning õigusliku regulatsiooni ja kaitsepraktika puudulikkusele. Pyhapaikade olukorra parandamiseks kavatsetakse neid edaspidi käsitleda looduslike-kultuuriliste terviklike mälestistena, mis on vajalikud, et säilitada vaimset kultuuripärandit ja rahvuslikku mälu.

2006. aasta suvel ratifitseeris Eesti vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni, mis kohustab hoidma ja taastama vaimse kultuuripärandi avaldumiseks vajalikke looduslikke alasid, sealhulgas hiisi ja teisi ajaloolisi looduslikke pyhapaiku.

Kohtuistung on neljapäeval, 31. jaanuaril kell 11 Tartu kohtumajas Kalevi tänav 1 saalis number 543.

Lisateavet Kunda hiiemäest

 

Maavalla Koda