[text]
Täna on

9. radokuu pääväst pääle saa egä riidi kell 19.30 kaia ETV-st võrokeelist saatõsarja «Elolinõ». Kokko om saatit 11, kirotas Uma Leht.

Edimäne saadõ tulõ leeväst. Juttu tulõ tuust, et poodin om leibä kümnit sortõ ja rassõ meeleperätsempä vällä valli. A tuud kõgõ parõmbat leibä, mille pernaanõ om tennü lämmä süämega ja umakasvatõdu rüä jahust, tuud poodist joht saa-i.

Leeväküdsäjit om veitüs jäänü, üts näist om Hellenurmõ talo pernaanõ Saarõ Helgi. Timä man käve saatõjuht Contra opman, kuis tulõ leibä tetä. Saatõn tulõ juttu ka kododsõ tordi tegemisest, oppas Keiri Anne.

Edespiten tulõ «Elolidsõ» saatin juttu viil Lindora laadust, lambapügämisest ja villaketrämisest, puutüüst, kuuridsapüügist, veskitest ja pall’ost muust.

Saatidõ tegemist tugi programm «Lõunaeesti kiil ja kultuur».

 

Uma Leht