[text]
Täna on

Villändi liina raamadukogon oll’ kolmas umakultuuri päiv. Umma kultuuri omma joba tutvustanu seto ja mulgi. Puulpäävä, 27. jaanuaril vei võrokõsõ Villändi rahvalõ kaia ja maitsa tükükese Võromaad, kirotas Uma Lehes Laube Kadri.

Raamadukokko tull’ üle 30 Võromaa-huvilidsõ. Võro instituudi päälik Eichenbaumi Külli tutvust´ aoluulist Võromaad ja Võro instituudi tüüd.

Tuudaigu ku Jüvä Sullõv võro kiilt opas’, saiva latsõ Harglõ ja Rõugõ kihlkundõ rahvarõivit tsehkendä. Ku päävä alostusõn oll’ õnnõ mõni lats kullõma tulnu, sis välläkuulutõdu multikatunni aos oll’ latsi joba rohkõmb.

Internetiportaali lastekas.ee võrokeelidse Jäno-Jussi multika aiva naardma ka imä-esa ja vanaimä-vanaesä, kiä latsiga üten multikit kaiva. Võro Instituudi välläantut kirändust näüdäs´ Kirchi Triin, huvilidsõ saiva nii kirändüst ku muusikat üten osta.

Üts Villändi võrokõnõ, kiä oll’ kah kullõma tulnu, murõht, et Võromaa võrokõsõ taha-i üle vana Võromaa kuuntüüd tetä ja suurõlt mõtõlda.

Viilkõrd saimi teedä, et nuu võrokõsõ, kiä eläse vällänpuul Võromaad, omma uhkõ tuu üle, kost nä peri omma ja täüs tahtmist Võromaalõ tagasi tulla.

Võrokõnõ lää-i kunagi küllä kostilda. Päävä lõpõtusõs saiva kõik maitsa hernetampi, suidsulihha, sõira ja maapiimä. Ku mi tagasitii pääle säädse, küsse üts väiku tütärlats: «Kuna ti jälki küllä tulõti?»


Uma Leht