[text]
Täna on

Riigikogu kultuurikomisjon otsustas esmaspäeval taas toetada ning saata riigikokku esimesele lugemisele eelnõu, mis muudaks religiooniõpetuse gymnaasiumis kohustuslikuks, teatas BNS.

Komisjoni Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluv esimees Olav Aarna ytles BNS-ile, et eelnõu tuleb esimesele lugemisele järgmise nädala teisipäeval. Komisjonis oli eelnõu esimese lugemise lõpetamise poolt kuus ning erapooletuks jäi yks riigikogu liige. Neli liiget ei osalenud koosolekul.

Aarna avaldas lootust, et eelnõu leiab toetust ka riigikogu suures saalis ning see õnnestub seadusena vastu võtta juba veebruaris. "Tahaks olla optimistlik, sest oleme selles kysimuses juba nii palju haritumaks muutnud, et võime suure osa varem esile kerkinud allergiatest ära unustada," lausus ta.

Eelnõu esitajad märkisid seletuskirjas, et mittekonfessionaalne religiooniõpetus ei ole käsitletav yhegi kiriku, koguduse või usulise yhenduse kuulutustööna, vaid see keskendub maailmareligioonidele, kultuurile ja eetikale.

Eelnõu vastuvõtmisel peab riik tagama kohustusliku religiooniõppe kõigile gymnasistidele. 

Et religiooniõpetajate ettevalmistamisega tegelevad eri usuvoolude kristlikud õppeasutused, asuvad ainet õpetama usuliselt kallutatud inimesed. Samuti on religiooniõpetuse ainekava valminud yksnes kristlaste osalusel.

“Kõnelda sellises olukorras tasakaalustatud ja ylevaatlikust religiooniõpetusest on silmakirjalik. Võttes arvesse religiooniõpetajate ettevalmistust ja koosseisu, ainekava ning rahvastiku usulisi veendumusi, tähendaks kohustusliku religiooniõpetuse kehtestamine sisuliselt riikliku kristliku sundmisjoni sisseviimist. Selline asi pole kahtlemata Eesti rahva, riigi ega kultuuri huvides. Kohustuslik religiooniõpetus pingestaks oluliselt ka seni suhteliselt rahumeelseid uskudevahelisi suhteid,” ytles Maavalla Koja vanem Ahto Kaasik

24 saadiku algatatud eelnõu näeb ette, et gymnaasiumiastme riiklik õppekava sisaldaks religiooniõpetust ning selle õppimine oleks kohustuslik.

Põhikoolis jääks aine õppimine vormiliselt vabatahtlikuks, kuid parema õpiedukuse tagamiseks gymnaasiumis on ka põhikooli õpilased sisuliselt sunnitud religiooniõpetust õppima.

Detsembri keskel lykkas riigikogu koalitsiooni häältega sarnase, 17 saadiku algatatud eelnõu tagasi. Samuti ei saanud eelnõu toona valitsuse heakskiitu.


Kohustusliku religiooniõpetuse vastu on sõna võtnud paljud kultuuritegelased ja samuti õiguskantsler Allar Jõks.

Vaata lisaks:


Kultuurikomisjon ja eelnõu menetlemine

Kohustusliku religiooniõpetuse ettepanek taas Riigikogus


Eurobaromeetri uuring eestimaalaste usulistest veendumustest

Usuvabadusest Koja kodulehel