[text]
Täna on

t_Liis_Pallas.gifKolmandal vebruaril myödus 780 voastad sellest päevast, kut piale kuiepäevast piiramist toimus muistse vabadussõja otsustavamid lahingumi ja langes Muhu linnus. Oma kodusoare pial tapeti kuni 2500 muhulast. Sõuke number paneb kohe ettekujutamise võime ruovile, Muhus umbes nõnnapalju inimesi paergus uogid.

Toimunud kirjeldab Henriku Liivimaa kruonika: „Nad vallutavad linna, röövivad saaki, riisuvad vara, toredaid asju, ajavad hobused ja karja ära, mis yle jääb, põletava tules. Saarlaste linnust neelab tuli, aga kristlased röövivad rõõmsasti saaki.”

Muhu linnus olli viimane linnus, mis langes võitluses ristisõdijate vastu. Muhust Soaremoale liikun, piirdusid ristisõdijad ryistamisega. Verevalamise vältimiseks pakkun Soare vanamad ryistajatele rahuläbireakimisi ja sõlmin rahuleppid. Rahulepete kinnitamiseks pidan vanamad andma pantvanga.

Moavalla koja tiates kirjutab viel, et „seega alistati meie kõige tugevam maakond. Algas okupatsioon ja genotsiid, mille ajal meie poliitiline, majanduslik ja vaimne iseseisvus sajanditeks maha suruti.”
Ise siis mõtelge, kui vägev ja kange uo iesti inimese ing ja mõuke tarkus meite sydames peitus uo, et siiamoale läbi mite erineva genotsiidi ja okupatsiooni ikka edasi kestet. Moarahvas kandis meite vaimsust siiamoale ja kannab edasi kõikide tõmbetuulde kiuste.

Väljaspuolt tulavad läbi aegade erinevad tavad ja kombed moad katsuma. Kõik just õnneks või kahjuks kanda eb kinnita. Mõni sievastu jälle päris kena tava. Kenade asjade ulka võib arvata tuleva nädali tähistatatava sõbrapäeva. Kuigid sõprade tervitamine aktsiooni kordas paneb vahel muigama.

 

Liis Pallas
Oma Saar