[text]
Täna on

10.-11. radokuud toimus Marimaa pealinnas Joškar-Olas konverents nimega «Inimkonna arenguteed 3. aastatuhandel». Yrituse korraldas liikumine Mari Ušem ning see oli pyhendatud Mari Kongressi 90. juubelile, teatas MariUver.

Konverentsil olid esindatud mitmed rahvad: marid, venelased, tšuvašid, tatarlased ja baškiirid, sealhulgas loodus- ja rahvauskude palvevanemad ja usundiuurijad, Venemaa rahvuslikud liikumised ja rahvusvahelised yhendused ning Mari Ušemi eestvedajad. Osalisi oli Marimaalt, Tšuvaššiast, Tatarstanist, Baškortostanist, Moskvast, Kirovi ja Permi oblastist ning Soomest.

Yritus kulges vastastikuse mõistmise õhkkonnas ja osavõtjate yldise arvamuse kohaselt on loodus- ja rahvauskude aluseks yhine maailmavaateline alge, mistõttu peab yhiseid väljakutseid lahendama ka yhiste jõududega.

Yldine kultuuriline tasalylitumine, pärimuskultuuri ja traditsioonide kadumine, looduskeskkonna hävitamine - see kõik toob kaasa ka rahvaste hääbumise.

Kui Venemaa ja kogu inimkond tahavad vältida suurt yleilmset keskkonnaõnnetust ja säilitada põliseid kultuuriväärtusi, peavad Venemaa rahvad sõlmima kokkuleppe, kus oleks ära näidatud Venemaa tuleviku arengujooned. Selle leppe aluseks olgu yhine maailmanägemine, esivanemate usu ja tavade austamine ning loodust ja sydametunnistust arvestav elulaad. Rahvaste vendlust tuleb tugevdada ning säilitada kultuurilist omapära, rahvavõimu ja omavalitsuse põhimõtteid, Venemaa terviklikkust ja suveräänsust.

Otsustati luua Venemaa rahva- ja loodususkude uue yhenduse korraldustoimkond. Yhendus peaks arendama koostööd riigivõimu ja ajakirjandusega, kultuuriasutuste ja avalikkusega, samuti looma sidemeid välismaiste loodususkude ja maailmauskudega. Konverentsil osalejate omavaheline yhistegevus jätkub kuni heinakuuni läbi võrgu. Siisplaanitakse uut konverentsi, kus võidakse asutada rahvausundite ja -maailmavaadete uus yhendus.

Konverentsi otsused (vene keeles).

 

MariUveri põhjal Maavalla Koda