[text]
Täna on

Soomaa rahvuspargi keskuses Kõrtsi-Tõramaal toimub 10. urbekuud kell 11 “Mälumaastike” projekti avalik tutvustus kõigile huvilistele, kirjutas Pärnu Postimehes Karin Klaus.

“Mälumaastike” projekti raames koguvad, korrastavad ja kaardistavad kohalikud elanikud Soomaaga seotud suulisi pärimusi.

Soomaa koha- ja paiganimed on oluline osa maastikuga seotud kultuuripärandist, mis on paraku hääbumas koos maastikul oma igapäevaelu elanud inimeste ja vanema põlvkonna kadumisega.

Arvestades Soomaa endisaegset asustust ja pikka ajaloolist tausta, on igal metsa-, raba- ja heinamaanukal oma nimi, taustalugu ja loogika.

Kultuuri- ja maastikuloolisest kyljest on sellise teabe talletamine oluline osa kohaliku identiteedi pysimisel, huvitades ka piirkonna kylalisi ja rikastades kogu Eesti kultuuripilti laiemalt.

Projekti allikmaterjalidena kasutatakse Eesti Rahva Muuseumi ja kirjandusmuuseumi 20. sajandi alguses kogutud suulisi pärimusi.

Projekti käigus täiendavad kodukandi pärimusi kohalikud elanikud, usutlused talletatakse videos, fotos ja kirjasõnas. Kogutud andmeid aitavad uurida kirjandusmuuseumi teadustöötajad.

Sygisel kantakse “Mälumaastikud” kaardile. Pildi- ja tekstimaterjali põhjal avaldatakse artiklikogumik ja korraldatakse seminaride sari Soomaa ajaloost ning tänapäevast.

Tekstid tehakse veebipõhiselt kättesaadavaks projekti koondlehel ja Tartu ajaloo- ja kirjandusmuuseumi projekti “Radar” (www.folklore.ee/radar) lehel.

“Mälumaastike” partnerid on riikliku looduskaitsekeskuse Pärnu-Viljandi regioon (Soomaa rahvuspargi kaitsekorraldaja) ja Eesti kirjandusmuuseumi projekt “Radar”.

“Mälumaastikke” rahastab keskkonnainvesteeringute keskus.


Pärnu Postimees