[text]
Täna on
Kõmrimaal (Suurbritannia kõmrikeeline piirkund Wales) tahtvaq nii pall’oq vanõmbaq latsi umakeelitsehe kuuli pandaq, et kõmrikeelitsist koolõst tulõ joba puudus.

Nigu pall’odõn muin Õuruupa main, nii ka Kõmrimaal karistõdi umal aol latsi näide uma keele kõnõlõmisõ iist. Perämädse 30 aastaga om asi pall’o muutunuq.

2006. aastagal oll’ 458 kõmrikeelist põhikuuli ja noin oppõ 52 867 last. Kõmrikeelitsin põhikoolõn opjidõ latsi hulk om 2006. aastagal kasunuq 19,5 protsendilt 20,1 protsendini. Keskkooli jaon oll’ nõsõminõ 14,8 protsendi mant 15,2 protsendi mano.

Väikeisi kiili sõnomilehe Eurolang perrä Jüvä Sullõv
*kiräviis kirotaja tahtmisõ perrä

 

Uma Leht