[text]
Täna on

Perimüsmuusigaoppus 
  
Võromaa latsiaidun ja Pikäkannu kooli pikäpäävärühmän naatas inämb võro kiilt kõnõlõma, edesi läävä võrokeelidse tele- ja raadiosaatõ – noid ettevõtmiisi tugõ riiklinõ programm «Lõunaeesti kiil ja kultuur», kirotas Rahmani jan Uma Lehes.

Seo kuu algusõn and’ kultuuriministeerium teedä, määndsit umakeelitsit asjo saa timahavva tukõ kokko 2,2 miljoni krooni iist.

Programmi nõvvokogo esimiis Eichenbaumi Külli nimmas vahtsist ettevõtmiisist Pikäkannu kooli ja Võro maavalitsusõ ummi. «Pikäkannun tahõtas võro kiilt inämb kuuli tuvva, maavalitsus nakkas koolitama latsiaia- ja algklassioppajit,» seletäs tä.

«Tulõvadsõst opiaastast om meil plaanin tetä kooli silt võro keelen, kodolehe pääle inämb võro kiilt panda ja pikäpäävärühmän anda umakandi muusiga, käsitüü ja kunstioppust, ekäütte kats tunni nädälin,» kõnõlõs Pikäkannu kooli direktri Hurda Astrid. Pääle tuu plaan Pikäkannu kuul kutsu latsilõ võrokeelitsit küläliisi.

Eichenbaumi Külli pidä timahavvatsist tegemiisist siski kõgõ tähtsämbis kimmit asjo, midä om jo aastit tettü ja omma häste umas võedu: edesi tetäs Umma Lehte, Võro muusigakoolin lätt edesi perimüsmuusiga oppus, koolõn opatas võro kiilt ja kultuuri, tetäs võrokeelitsit saatit ETV-n ja uudissit Vikerraadion, om uuta viil ütte võrokeelist latsiaokirja Täheke.

Tukõ saiva mitmõ latsilõ mõtõld tegemise: Mõnistõ latsilõ naatas uman keelen tutvustama luudust, Haani ja Ruusmäe koolilatsõ tegevä opisõidu Võro- ja Setomaad piten, Sännän tetäs Adsonilõ pühändet lauluvõistlus, Võro liinan beebikoolin lauldas ja mängitäs umakandi laulumänge.

Nuu, kiä uutva võrokeelitsit tiatritükke, saava timahavva nätä Võro Tiatriateljee lavastust «Castrozza», Leevakul tulõ suvõl näütemäng viivoolujaama ehitämisest. Väiksembit tiatritükke plaanva ka Misso kuul ja Võro Kreutzwaldi gümnaasium.


Uma Leht