[text]
Täna on

Euroopa Parlament võttis eile vastu resolutsiooni, millega mõistetakse teravalt hukka rahvusliku liikumise yhe juhi Galina Kozlova ryndamine ning eestvedajate, juhtivate kultuuriinimeste ja sõltumatute ajakirjanike jätkuv tagakiusamine ja ryndamine Mari Elis.

Ylevenemaalisi- ja kohalikke võime kutsutakse yles tooma selliste tegude toimepanijad kohtu ette ja tagama sõnavabadus. Parlament palub komisjonil tõstatada Venemaa soome-ugri vähemusrahvuste kysimus Euroopa Liidu ja Venemaa inimõiguste arutelu raames ja eeloleval ELi ja Venemaa tippkohtumisel.

Piirkondadevahelise liikumise "Mari Ušem" juhatuse liikmele Galina Kozlovale tungiti kallale 25. sydakuu õhtul Mari EL Vabariigi pealinnas Joškar-Olas. Rynnaku tagajärjel sai ta koljuvigastusi ning ajupõrutuse, samuti said kahjustada tema silmad. Kozlova ryndamine on jätk eestvedajate ja ajakirjanike vastu suunatud rynnakute seeriale Mari Vabariigis, sealhulgas kolme ajakirjaniku tapmisele 2001. aastal ning Vladimir Kozlovi ryndamisele 4. radokuud 2005. aastal.

Resolutsioonis nõuavad saadikud föderaal- ja kohalikelt võimudelt kohese, kõikehõlmava ja sõltumatu uurimise läbiviimist Kozlova vastu suunatud rynnaku ja teiste sarnaste vahejuhtumite suhtes. Lisaks kutsutakse Mari Eli valitsust viivitamatult peatama eriarvamusel olevate avalike teenistujate vastu suunatud poliitiline kättemaks ja hirmutamine ning hoiduma lubamatust poliitilisest sekkumisest kysimustesse, mis puudutavad haridus- ja kultuuriinstitutsioone.

Kohalikke ja yleveenmaalisi võime kutsutakse yles täitma rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi ning astuma vastavaid samme, et hõlbustada riigi põhiseaduse ning muude vähemuskeelte ja -kultuuride kaitset ja arendamist puudutavate õigusaktide sätete  tegelikku rakendamist, erilise rõhuga näha ette heatasemeline emakeelne haridus kõikidel tasanditel, tagades sellega mari keelele ja vene keelele võrdse toetuspinna yle terve vabariigi.

Komisjonil palutakse tõstatada Venemaa soome-ugri vähemusrahvuste – sealhulgas Mari Vabariigis valitseva olukorra – kysimus Euroopa Liidu ja Venemaa korralise inimõiguste dialoogi raames ja eeloleval ELi ja Venemaa tippkohtumisel.

Euroopa Parlamendi resolutsiooni leiate alates 19. urbekuud siit

Euroopa Parlamendi resolutsioon Mari Eli kohta (12.05.2005)

 

Maavalla Koda