[text]
Täna on

t_muhu_mualjakivi1.gifMoarahva ja moausu tarkusi kokku koguv ja säilita katsuv Moavalla koda tiatab, et täna Härjapea koja õhtal kavas Ahto Kaasiku ettekanne „Muhumoa ajaluolised luoduslikud pyhapaigad”.

Moavalla koja uudissed reakivad, et „Muhumoal leidub pyhasid allikud, hiisi ja Moavalla ljaaneosale iseluomulikult rohkeste ravitsemiseks mõeld moaljakiva. Pyhi kiva võie kohata kaugetel metsa-eenamoadel, kylatiede eares ja isegid taluaidades. Viel mineva sajandi I puolel ollid nie elavas kasutuses ja võeraste iest uolikalt saladuses oitud.

Paergus leidub piaaegu igas kylas vanainimesi, kis uo moaljakividel uhatlemas köin ja tundvad sõnna juure kuuluvaid taigasid. Viimasel poaril voastal uo Moavalla koda seltsis Eesti Kirjandusmuuseumi, Tartu Ülikooli ja Muhu Muuseumiga korraldan Muhus väliuuringumi. Palju uvitavad ajalugu uo kokku korjat.”

Härjapea koja õhta toimude siis täna algusega 18 Talina linnas, Rüütli tn 6, Ajaluo Instituudi Nõutoas. Sissepeas uo vaba, tulla võivad kõik uvilised.


Muhu murdekiel

Neid inimesi, kellel muhu murdekieles kirja pandud uudissimi paha või raske lukeda, tervita siikohtas, aga eb lohuta kuidagid. Ma pusserda seda mõlki ikke ietsi lehte vist. Kunagid, kui ma viel luuletusi kirjutasi, katsusi mõnda koa murde panna. No ei es tuln välja midagid. Siis ma mõtlesi, et lorilaula või naljalugusid soabkid paljast sedamuodi tiha, aga nyid takkajärele olli ma ise lihtsalt siis nour ja tola. Näe, Irma Järvesalul ja Irena Vapperil tulavad kenad inge ja sydamega luuleriad murdes välja. Lihtsaste inimene piab olema vähe kypsem sõukse kunsi jaoks.

Omaette tiema muidugid uo tõeste murde paberi piale kirja panemine. Inglise rammatikast lainatud ealdusmärkidega soaks ehk kõige tõepärasema kõla yles tähenda. Et aaga seltsis köia, tuleks kuosta eraldi arvutirogramm muhu murdekieles kirjutajatele.

Pilt: Annid Lõetsa Moaljakivil, Maavalla Koda


Oma Saar