[text]
Täna on

t_Tanakov.gif21. urbekuud jättis Mari Eli Vabariigi Ylemkohus kassatsiooni korras jõusse Joškar-Ola linnakohtu otsuse mari omausu preestri Vitali Tanakovi kohta, vahendas MariUver.

Meenutagem, et Vitali Tanakovi syydistati konstitutsiooni aluste ja riigi julgeoleku vastastes kuritegudes tema brošyyri „Onajeng oila“ („Preester kõneleb“) kirjutamise ja levitamise pärast. Kaitse esitas kohtus tõendused Tanakovi syytuse kohta ja samuti näitas, et võimud on selle protsessiga rikkunud kodanikuõigust usutunnistuse vabadusele.

25. jõulukuud, tutvunud kohtuasja materjalide ja lingvistilise ekspertiisi komisjoni tulemistega, määras linnakohus Tanakovile karistuseks 120 tundi yhiskondlikke töid. Samuti märkis kohus, et Tanakovi tegevuses ei olnud rahvustevahelise vaenu õhutamist.

Kaitsjad, vabariikliku yhenduse „Inimene ja seadus“ kaasesimees Sergei Poduzov ja inimõiguslaste regioonidevahelise yhenduse „AGORA“ advokaat Svetlana Sidorkina, kaebasid otsuse edasi vabariigi ylemkohtusse.

„Kaitse taotles õigeksmõistvat otsust ja protsessi katkestamist. Siiski jättis ylemkohus syydimõistva otsuse jõusse. Meie arvates ei saa seda otsust pidada seaduslikuks, sest Venemaa kriminaalkoodeksi artikli 282 lõik 1 alusel pole võimalik selle kuriteo koosseisu määratleda“, ytleb „Inimene ja seadus“ kaasesimees Sergei Poduzov. „Praegusel hetkel oleme me vabariigi territooriumil oma vahendid ammendanud, ning valmistame ette kaebust Euroopa Inimõiguste Kohtusse. Peab märkima just seda, et protsessi käigus sai kohtunikele väga selgeks, et syydimõistev otsus Tanakovile mõjub kahjulikult usutunnistuse vabaduse teostumisele yhiskonnas“.


MariUver