[text]
Täna on

Teade Maavalla Koja sõpradele

Maavalla Koja karjalaskepäeva korjandus
 
Maavalla Koda kuulutab välja igakevadise karjalaskepäeva korjanduse, mis toimub 1.-23. mahlakuud (01.-23.04.).

Korjandusest laekunud raha ja vara kasutatakse Maavalla Koja korraldus- ja juhtimiskulude katmiseks (sh hiite uurimine ja kaitse, koduleht, teabevahetus, trykised, yritused, kohtukulud hiite kaitseks jm).

Kuna koja tegevuse aluseks on vabatahtlik töö ja peamiseks sissetulekuks annetused, oleme tänulikud igasuguse abi eest. Oodatud on ka virkade ja osavate neidude-naiste ja poiste-meeste käe all valminud vööd, paelad, ehted, nõud jm kodumaine, puhas ja maarahvapärane. Saame nende esemetega tunnustada koja parimaid abilisi ja ergutada vabatahtliku töö tegijaid.

Annetada on võimalik Maavalla Koja pangaarvele nr 333805270003 Sampo Pangas, samuti kodade kokkusaamistel ning eelneval kokkuleppel mujal.

Rahvakalendris on 23. mahlakuud karjalaskepäev ehk jyripäev. See on yks nn postipäevi, mis poolitab majandusaasta talve- ja suvepooleks. Karjalaskepäevast algab meie maa rahval kiire suvetööde aeg, mis kestab kasupäevani.
Lähem teave: tel. 56 686 892, koda[at]maavald.ee

Maavalla Koja juhatus
 

Maavalla Koda on loodud esivanemate loodushingelise põliselma ja -usu väärtuste hoidmiseks ning edendamiseks. Koda tegeleb hiite jt looduslike pyhapaikade uurimise, tutvustamise ja parema kaitse korraldamisega. Silma hoitakse peal Eesti põhiseaduse nende sätete täitmisel, mis puutuvad loodushoidu, riigi ja kiriku lahusust ja mõtte- ning usuvabaduse kaitset. Koda seisab vastu kohustusliku usuõpetuse kehtestamise katsetele Eesti koolides ja toetab ilmaliku kodanikeyhiskonda ning oma kultuuriloo tundmise syvendamist.

Hiied jt looduslikud pyhapaigad hoiavad esivanemate pärandit ja on meie rahva väekohad. Eelmise aasta sygisel korraldlasime koos ansambliga Metsatöll kontserdisarja “Koduhiite kaitsel”, kus jagasime pyhapaikadest teavet ja kogusime nende kaitseks allkirju. Pyhapaikade pöördumisega, millele on seni alla kirjutanud 4300 inimest, saab liituda koja võrgulehel.

Aitame jõudumööda kohalikku rahvast, kes tahab oma pyhapaikasid hoida. Palukyla Hiiemäe kysimust arutab Ringkonnakohus. Kunda Hiiemäe kaitsel oleme jõudnud riigikohtusse.

Läinud aasta kevadel jätkas koda koos Eesti Kirjandusmuuseumi, Tartu Ülikooli ja Muhu Muuseumiga Muhumaa pyhapaikade ylevaatust. Välitöödega on kavas jätkata.

Koostöös Tartu Ülikooli ja Õpetatud Eesti Seltsiga on kojal valmimas artiklikogumik looduslike pyhapaikade väärtustest ja kaitsest.

Porikuust sydakuuni osales koda looduslike pyhapaikade riikliku arengukava koostamises. Pyhapaikade kaardistamist, uurimist ja tutvustamist ning nende kaitse korraldamist käsitlev arengukava on valmis  ja ootab kultuuriministri kinnitust.

Koda osaleb Eest rahvusliku FSC metsandusstandardi koostamises, et tagada selle abil põlisrahva ja pärimuskultuuri huvide kaitse metsandusvaldkonnas.

Eelmise aasta lõpus ilmus juba 29. korda koja toimetatud Maavalla sirvikalender. Tutvu maarahva tähtpäevade, ajaarvamise ja sirvikalendriga koja võrgulehel.

Maavalla Koja teabelist ja veebileht koondavad ja vahendavad maa- ja taarausu, maaelma, põlisrahvaste ja usuvabadusega seotud uudiseid ja artikleid. Koja teabelistiga saab liituda koja võrgulehel. Praegu on koostamisel koja uus võrguleht.

Maavalla Koja tegemistega saab lähemalt tutvuda koja kodulehel: www.maavald.ee

Saada see kuulutus ka oma sõbrale või tryki välja ja pane teadetetahvlile:

Kuulutus .pdf

Kuulutus .doc