[text]
Täna on

Ilmus Aliise Moora raamat “Eesti talurahva vanem toit”, kus tutvustatakse maarahva tähtsamaid toiduvilju, toiduvalmistamise võtteid ja toidukordi. Samuti antakse ülevaade vanimatest tera- ja kaunvilja- ning piimatoitudest, samuti jahu- ja linnasejookidest, teatas Põllumajandusministeerium.

Kirjastuse “Ilmamaa” poolt välja antud monograafia eesmärgiks on anda ülevaade maarahva talurahva toidu arenemise vanimatest aegadest kuni 20. sajandini. Raamat on mõeldud nii ajaloolastele kui kõigile nendele, kes tunnevad huvi eestlaste toitumisharjumuste vastu.

Raamat ilmus Põllumajandusministeeriumi toetusel ja vastab arengukava “Eesti Toit” ühele tegevussuunale: väärtustada meie kultuuripärandit, sh eestlaste traditsioonilisi toite ja toiduharjumusi.

Aliise Moora uurimus "Eesti talurahva vanem toit" ilmus raamatuna esmakordselt 1980 (I osa) ja 1991 (II osa).


Maavalla koda