[text]
Täna on

Mineve riidi käisive Tartu ylikooli mulgi keele õppije edimest kõrda Lillin tunde võtman. 25 kursuslasest olli kohale tullu 20.

«Murre om osa kultuurist ja luudusest ja nindaviisi loomulikult tuless sedä õppi kah. Om väegä tähtis, et yliõpilase näeve, mes sii Mulgimaa om,» ytel Karksi murraku uurij, rohvessur Karl Pajusalu.

Tulli vällä, et suuremb jagu nuurtest olli edimest kõrda Mulgimaal ja Lillin es ole kennigi varemb käinu.

«Tahass oma juuri rohkemb tundma õppi,» ytel ainukene Mulgimaalt perit mulgi keele uviline Leeni Sepping prilla viil kirjakeelen. Ta ytel, et om mõnda mulgi keele sõna kuulnu vanaemä käest, kui na emäge kõneleve, aga tahass esi kah mõista. Kige edimesse mulgi keele ruppi om tullu inimesi mitme eriala päält, Leeni õpip näitess ajalugu.


Sakala