[text]
Täna on

 

Kolmapäeval, 2. lehekuud kl 18 on TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse jututare kylaliseks Enn Ernits, kes räägib teemal "Mälestusi ja uurimusi vadjalaste kohta". Kõik huvilised on oodatud! Keskus asub Toomemäel vanas anatoomikumis (Lossi 38). Lisainfo: Mari Mets, tel 7375422, teatas Eha Viluoja.


Kolmapäävä, lehekuu 2. pääväl kl 18 om TÜ Lõuna-Eesti keele- ja
kultuuriuuringidõ keskusõ jututarõ külälises Ernitsa Enn, kiä kõnõlõs
teemäl "Mälestüisi ja uurmisi vadjalaisi kotsilõ". Kõik huvilidsõ omma
oodõdu! Keskus om Toomõmäel vanan anatoomikumin (Lossi 38). Mano saa küssü: Mari Mets, tel 737 5422.