[text]
Täna on

Maavalla Koda tegi täna koos teiste usuyhendustega avaldse, milles kutsub kaasmaalasi yles tasakaalukusele ja väärikusele.


"Head kaasmaalased!
 
26. ja 27.aprillil Tallinnas toimunud syndmused andsid meile õppetunni, mis yhelt poolt pani tõsiselt vaatama iseendasse ja analyysima tehtut ning tegemata jätmisi. Teisalt ulatusid arutelud toimunud vandaalitsemiste põhjuste yle ning tagajärgede kajastused kaugelt yle Tallinna ja Eesti piiride.

Eestimaa erinevad konfessioonid edastasid koheselt pöördumisi, milles kutsusid rahvast yles tegutsema olukorra stabiliseerumise ja rahu eest, hoiduma vihkamisest ning vägivallast, arendama dialoogi eriarvamuste vahel.

8. ja 9. mail mälestatakse Teise maailmasõja eri rahvusest, erineva usutunnistuse ja veendumustega ohvreid ning langenuid. Kahjuks ei saa aprillikuus toimunud syndmuste alusel välistada ka neil päevil vaenu õhutamist ega Eesti vastaseid provokatsioone.

Erinevate rahvaste esindajatena mõistame neid haavu, mis on tekkinud minevikus, kuid täna peame olema võimelised elama koos yhel maal, lähtudes lepituse, rahu ja andestuse põhimõtetest. Hoidugem samastamast yhte või teist rahvast nende inimestega, kes seda rahvast häbistavad.

Pöördume kõigi Eestimaa elanike poole yleskutsega mitte ainult 8. ja 9. mail, vaid ka edaspidi meeles pidama, et meil on yhine tänane päev ja tulevik.

Kutsume yles säilitama tasakaalukat meelt, hoiduma provokatsioonidest, olema sõnas ja teos rahu kandjad, andes nii tunnistust sellest, et me armastame oma maad ning suhtume väärika lugupidamisega siin elavatesse inimestesse."

Avaldusele kirjutasid alla Eesti Kirikute Nõukogu president Einar Soone, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Andres Põder, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliitKornelius, Rooma-Katoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan, Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop Ago Lilleorg, Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku peavikaar Heigo Ritsbek, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide koguduste Liidu president Joosep Tammo, Eesti Metodisti Kiriku superintendent Taavi Hollman, Adventistide Koguduste Eesti Liidu president Tõnu Jugar, Armeenia Apostliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse Koguduse preester Garnik Loretsyan, Eesti Juudiusu Koguduse pearabi Šmuel Kot, Eesti Islami Koguduse mufti Ildar Muhhamedšin ning Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja vanem Ahto Kaasik.

Kaasmaalaste usuvabaduse tagamiseks on Maavalla Koda  varemgi teinud koostööd erinevate usuyhendustega.

 

Maavalla Koda