[text]
Täna on

t_PekoHelu2.gifVahtsõn, tõsõn setokeelitsen aokirän Peko Helü märgotas Hao Paul Pekost ja leeloakadeemiäst.

Viil om juttu aetu ansambli Metsatöll laulja Õunapuu Lauri ja Setomaa leevämeistri Taali Hiiega, kirotõdas hõimurahvist, ehitüsest, nuuri matkast ja muust.

Arheoloog Valgu Heiki kirotas ütest unõhtõdust kotussõst, Pääväpüürdmise mäest, ja tuust, midä säält om löütü.


Uma Leht