[text]
Täna on

t_SetoKira.gifVanaaigsõ seto käsitüü üts umaperäne osa, seto kirotus (tikand), joud’ raamatuhe, kirotas Uma Leht.

Obinitsa koolih eloaig tütärlatsi käsitüüd opanu Riitsaarõ Raili pand’ kokko raamadu, kos aoluulidsõ ülekaemisõga kõrvuisi om kirjämise oppus.

Raamadu jaos om ka üles pildistet seto kirotuisi muusõumõst ja seo ilma aigu tettüisist töiest.

Raamadu om kujondanu Lauridsa Piitre ja vällä andnu Seto Ateljee Galerii.

Raamadu «Seto tikand» kaejadsi omma üteh seto kirotuisi välläpanõkiga riidi, 25. lehekuu pääväl kell 17 Obinitsah galeriih Hal’as Kunn.


Uma Leht