[text]
Täna on

Penujan peeti suvistepyhä

Pyhäbe tähistive Alliste kihelkunna rahvakultuuri sõbra Penujan suvistit. Lauldi ja mängiti vanu mänge, syydi korpi, sõira, kodun kydsätet leibä ja Penuja kyläkorpi, mes olli tumest jahust tettu rosindege kohupiimäkuuk, kirotas Sakalan Airi Hallik.

Vanembe inimese kõnelive, et mulgi korpe jaoss kydsätess kigepäält pätsikse. Sõs lõigates nii pooless, määritess kohupiim pääle ja sorgatess uvveste ahju. Mõnen talun ollive korbilavva, mille pääl korbi tõist kõrda ahju panti — sõs es lää na kõrbeme.

Tarvastun olli laat ilma õllete

Ylemineve lauba kõrrald Tarvastu Muusjumi Sõpru Selts Mustla pääl tõist kõrda kevädise käsityylaada. Kangembet raami ja turuvarblaste kaupa es myvvä, aga kik mes ende kätege valmis tettu, olli oodetu. Myydi linast rõõvast, villa, liha, kala, köögivillätaimi ja villäpuid. Maru äste osteti lihapirukit, mes mitu pernaist ollive yy läbi kydsäten.

Myyjä ytlive, et kige tähtsämb om siandse laada man oopis sii, et om yits kindel päe, ku yte kandi inimese yitstõsege kokku saave.


Sakala