[text]
Täna on

Riigikohus otsustas eile, 30.05. võtta menetlusse Härjapea Koja 20.03.2007. a. esitatud kassatsioonikaebuse Kunda hiiemäe kysimuses. Kohtuistungi aega veel kindlaks ei määratud.

Härjapea Koda vaidlustas Kunda Linnavolikogu detailplaneeringu, millega nähakse ette Kunda Hiiemäele kahe elektrituuliku, parkla ning teede ja elektrivõrgu rajamine. Kavandatavad tegevused rikuvad oluliselt hiit kui kultuurimälestist ja muudavad võimatuks selle kasutamise pyhapaigana.

Tartu Halduskohus rahuldas eelmise aasta porikuus koja kaebuse, kuid jättis seejuures oma otsuse põhjenduses tähelepanuta usuvabaduse rikkumise. Tartu Ringkonnakohus rahuldas omakorda Kunda linna ja Oceanside OY kaebuse ning tyhistas halduskohtu otsuse, jättes planeeringu jõusse.

Tuulepargi rajamist muinsuskaitsealusele hiiemäele taotleb OY Oceanside, kelle juhtkujude hulka kuuluvad Jaan Tepp, Jyri Mõis ja Martin Kruus. Tuulepargi operaatorfirmaks on asunud OY Nelja Energia, mida juhib samuti Martin Kruus.

Katsed leida kõiki pooli rahuldavad kokkulepped ilma kohtuvõimu abita on jäänud seni tulemuseta, kuna linn ja arendaja on keeldunud vähendamast tuulepargi mahtu või rajama seda mujale.

Kunda Hiiemägi on yks vähestest kaitse all olevatest hiitest, mis asuvad riigi või avalik-õigusliku isiku maal ning on avatud huvilistele ja maausulistele kasutamiseks ilma piiranguteta.

2003. a. avastas Maavalla koda hiiemäel kivikalmed, millest yhe on arheoloogid tänaseks määranud vähemalt 2500 a vanuseks. Arhiivides on talletatud Kunda Hiiemäe pyhadusest kõnelevaid pärimuslikke teateid, milles on juttu ka kunagistest loodususulistest põletusmatustest:

“kui nad [inimesed] ära surivad, siis viedi neid [Kunda] iijemäele ja põlettatti ärä, et siis vaim lähäb tulega taeva”.

Lisateavet Kunda Hiiemäest

Pilte Kunda Hiiemäest


Maavalla koda