[text]
Täna on

Sangaste seltsimajas viidi Valga- ja Võrumaa õpetajatele läbi pärimuskursus, mis toimus neljas järgus. Kursuse sisuks oli rahvakalendri tähtpäevade tähistamine oma peres ja kodukandis. Rahvamuusikaõpetaja Koidu Ahk räägib Valgamaalases kursusest lähemalt.

Mida pärimuskursus osalejale andis?

Kogemust, imelisi hetki, pyhitsetust just seoses rahvakalendri tähtpäevade tähistamisega oma peres või kogukonnas. Kursuse käigus anti igale osalejale kodune ylesanne valida rahvakalendri tähtpäev ning vastaval teemal läbi viia õpiring oma peres või kogukonnas. Õpiringis tutvustati valitud tähtpäeva sisu ja kombestikku ning iga õpitoast osavõtnu kohustuseks oli pyhade saabudes omandatud teadmisi rakendada.

Mida andis kursus vanemate ja laste suhetele?

Koos tegutsemine muutis kõik pereliikmed õnnelikumaks. Lapsed kogesid isetegemisrõõmu ja oma osa yhistegevuses ning õppisid tundma oma juuri. Tugev pere on arenevale noorele vajalik kui toetuspunkt ja suunanäitaja ning kindlustab talle kordaminekud kogu eluks.

Kuidas jõudis suguvõsapärimus laste ja noorteni?

Kursusest osa võtnud pered panid kirja oma suguvõsa pärimusjutte, -laule ja kombeid, fikseerisid jutte suguvõsa kuulsamatest liikmetest ja jäädvustasid kirjalikult nende elulood. See on tulevastele põlvedele suunatud teadvustatud tegevus. Nii jõuab teave vägevatest esivanematest või sugulastest ka lasteni, kes tugevate juurte toel suudavad purjetada kas või maailma lõppu ega kaota end sessinatses maailmas ära. Perepärimus aitab lastel kujundada oma identiteeti.

Mida andis kursus lapsevanematele kui pere käekäigu eest vastutajatele?

Perehoidjatena saime uut tuge, olgu naisena või mehena, emana või isana. Elustus soov hoida ja kindlustada pereväärtusi ning tähistada koos perega rahvakalendris märgitud pyhasid. Nii korrastatakse oma sisemaailm, säilitatakse tervis ja terve mõistus ning osatakse end väärtustada. Eestlane on mõistuseinimene – ka seda on hea teada ja meeles pidada.

Mis kursusest veel meelde jäi? Mis oli teie meelest huvitav või oluline?

Iga pere valmistas oma peremärgi. Selle kujundamine kursuste käigus pakkus kõigile mõnusaid loovushetki. Peremärk sisaldab iga pereliikme eesnime algustähte ja ka perekonnanime esitähte ning sellesse on kodeeritud pere vägi. See on ainulaadne ja kordumatu kingitus.

Kas pärimuskursusi võiks korraldada mujalgi Eestimaal?

Kindlasti. Ja ma loodan, et head mõtted ja algatused jõuavad meie kursustelt teistessegi kogukondadesse. Pyhade tähistamise kaudu saab kogeda oma pere jõudu ja tunnetada juuri. Selline kursus annab lapsevanemaile tõuke kalendritähtpäevadega lähemalt tutvuda ning nende kaudu jõuab pärimus noorteni. See kõik aitab luua pere koosolemise- ja õnnetunnet. Noorema põlvkonna jaoks on see ehk alul mänguline, kuid hiljem muutuvad riitused neilegi omaseks.

Lapsevanemana tegutsed nii või teisiti alateadlikult laste õnne ja tuleviku kindlustamise nimel. Teadvustatult juhib selleni omakultuuri järgimine.


Valgamaalane