[text]
Täna on

t_Hummulilapsed.gifHiljuti toimus Läänemaal Virtsus 13. vabariiklik murdelaulupäev, kus õpilastel oli võimalik lähemalt tutvuda Eesti murrete ja pärimuskultuuriga, kirjutas Valgamaalases Vello Jaska.

Ka Hummuli põhikooli esindus võttis sellest omanäolisest syndmusest osa.

«Meie koolil on olnud õnneks osaleda kymnel vabariiklikul murdepäeval. Kõik need on toimunud erinevates kohtades. Äsjasel murdelaulupäeval olime väljas kuue õpilasega. Need olid Kadi ja Triin Zemskov, Liina Päss, Meriliin Lend, Maarja Appo ning Siim Starke,» rääkisid Hummuli põhikooli õpetajad Endla Miske ja Reet Noorkõiv, kes olid yhtlasi esinemiskava koostajad.

Õpetajate sõnul aitas murdepäevaks valmistumine lähemalt tundma õppida Helme kihelkonna pärimuskultuuri ning Mulgi murde eripära.

«Murdepäeva märksõnadeks olid kivi, vesi ja tuli. Meie esinemiskava kandis põhimõtet «Vesi om elu». Stsenaarium koosnes sõnalisest osast, mida ilmestasid laulud ja laulumängud,» selgitas õpetaja Miske.

Murdepäeval käinud õpilased väitsid, et syndmuseks valmistumine ja sellest osavõtt aitas paremini aru saada erinevatest murretest kui meie keele rikkusest. Lisaks sai selgeks mitu ilusat laulu ja laulumängu ning õpiti tundma vanu kombeid ja tavasid. Saadi ka tubli annus julgust ning esinemiskogemusi ning eri koolide õpilaste vahel tugevnesid sõprussidemed.

Murdepäevalt naastes viisid õpilased ja õpetajad läbi väikesed mõttetalgud ja arutelu. Yldine arvamus oli, et kõik läks korda. Tore, et sai rahvarõivaid kanda. Põnev oli väljaspool kooli esineda ning jälgida ka teiste laste esinemisi, väitsid Hummuli põhikooli murderyhma õpilased.

Pilt: Hummuli lapsed, Endla Miske

 


Valgamaalane