[text]
Täna on

Põlisrahvaste tavakohased teadmised ja toimingud võivad aidata pehmendada ilmastiku muutusi ning hoida elurikkust, teatasid asjatundjad Yhinenud Rahvaste Organisatsioonist (YRO) rahvusvahelisel looduse mitmekesisuse päeval, vahendas El Mostrador.

Looduse mitmekesisuse konventsiooniga seotud sekretariaadi esindaja John Scott hoiatas, et kiirus, millega meie planeedilt seoses ilmastiku muutumisega kaovad taime- ja loomaliigid, on praegu enneolematult ähvardav. Scott tuletas meelde, et eriliselt suur osa olukorra võimalikul leevendamisel saab olla põlisrahvastel.

„On väga vaja, et rahvusvaheliselt saadaks aru, et põlisrahvaste teadmistel ja toimimisviisidel oleks anda tohutu suur tugi ning eeskuju elurikkuse säilitamiseks," ytles Scott.

Ta selgitas, et põlisrahvad on need, kes praegu kõige enam kannatavad maa soojenemise ja selle tagajärgede tõttu, milleks on kahanevad veevarud nagu ka taime- ja loomaliigid ning äärmuslikud ilmaolud.

„Põlisrahvad pakuvad meile väärikat eeskuju, kuidas kohaneda ilmastiku muutustega", märkis Scott.

Ta tõi näiteks Andide põlisrahvad, kes on aretanud uusi kartulisorte ja mitmekesistanud ka teisi söögitaimi, et neid sel viisil uute ilmastikuoludega sobitada.

Norrast pärit saam Mattias Ahren rõhutas, et ilmastiku muutustele vastu seismiseks on vaja alles hoida omad põlised tavad, kuid see on võimalik vaid seni, kuni põlisrahval on oma maa.

Ta muretses jää sulamise pärast polaaraladel, mis annab juurdepääsu seni kättesaamatuks jäänud naftale ja maagaasile. Nii näeb ta ette, et edaspidi hävitatakse tema maad veelgi enam.

Puerto Ricost pärit taino Roberto Borrero märkis omalt poolt, et „kõige vanemad tema rahva seast teadsid tulevasest ilmastiku  muutusest juba enne teadlasi".

Ta tõi välja, et Puerto Rico on Hawai järel teine Ameerika Yhendriikide  osariik, kus taime- ja loomaliigid surevad välja kõige kiiremini.

„See annab kõvasti tunda kalastamises ja ravimtaimede kättesaadavuses, kõige raskemini mõjub kaotus aga põlisrahva jaoks tavapärasele vaimsele suhtlusele loodusega", määratles Borrero.

Afganistaanis Hindu Kush`i piirkonnas elav Lakhan Bibi väljendas muret laviinide ja maalihete pärast. Jää sulamise ja tugevate vihmade tagajärjel kõrgmäestikes tekkivad maalihked teevad maatasa terveid kylasid ning sunnivad nende elanikke ymber asuma.

„Sõda terrorismiga, õhuliiklus ja pommitamisest tekkiv saaste maades Pakistanis, Afganistaanis ja Iraagis hävitab liike ning hoogustab ylemaailmset soojenemist aina kiirenema," märkis Bibi.

Scott võttis arutelu kokku tõdemusega, et kohalike ning põlisrahvaste kogukonnad vajavad rahalist tuge ja toetust kohanemaks uute ilmastikuoludega. Samuti viitas ta veelkord sellele, et nende kogukondade teadmisi tuleks võtta tõsiselt arvesse, kui töötatakse välja maailma keskkonnapoliitikat ilmastikumuutustega võitlemiseks ning looduse mitmekesisuse hoidmiseks.

Tõlkis Maris Kilk


El Mostrador – Maavalla koda