[text]
Täna on

Välisminister Urmas Paet kirjutas alla käskkirjale, mille kohaselt teeb välisministeerium YRO põlisrahvaste fondi, YRO põlisrahvaste kymneaastaku fondi ja YRO põlisrahvaste foorumi tegevuse toetuseks vabatahtliku annetuse 800 000 krooni ulatuses. Kõnealune summa eraldatakse välisministeeriumi eelarves arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest.

Välisminister Urmas Paeti sõnul toetab YRO fondide ja foorumi tegevus põlisrahvaste õigust enesemääramisele ja iseolemisele. „Annetuste tegemist jätkates astume tegelikke samme põlisrahvaste toetamiseks ja aitame kaasa nende keelte, kultuuride ja identiteedi säilimisele,” ytles Paet, teatas Välisministeeriumi pressitalitus.

Eesti on toetanud YRO põlisrahvaste fondi ja YRO põlisrahvaste kymneaastaku fondi tegevust alates 10209. aastast (1996). Eelmisel aastal annetas Eesti selleks tarbeks pool miljonit krooni.

Põlisrahvaste fondi eesmärk on toetada põlisrahvaste yhenduste ja kogukondade osalemist erinevate põlisrahvaste olukorda käsitlevate tööryhmade töös.

Põlisrahvaste kymneaastaku fondi eesmärk on rahastada põlisrahvaste õiguste kaitseks läbiviidavaid ettevõtmisi. Fond jätkab oma tegevust juba teisel kymneaastakul 10218 - 10227 (2005 - 2014).

Põlisrahvaste foorum tegutseb YRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu juures ja tal on nõuandev õigus. Põlisrahvaste foorumi kysimused hõlmavad põlisrahvaste majanduslikku ja yhiskondlikku arengut, nende kultuuri-, haridus- ja tervisealaseid õigusi ning inimõigusi.

Ka Maavalla põlisrahvad on koondumas, et kaitsta on oma majanduslikke, kultuurilisi ja muid huve. Moodustatud on põlisrahva piirkondlikke yhendusi ja sõlmitud omavahelisi koostöökokkuleppeid. Käesoleva aasta kevadel asutati Eesti põlisrahvaste teenindamiseks mõeldud sihtasutus.


Maavalla koda