[text]
Täna on

t_viki.gifLaupäeval toimus Viki kylas Mihkli talumuuseumis VI kyladepäev, mille raames toimunud seminari teemaks oli seekord põlistalu – eile, täna ja homme, kirjutas Oma Saares Evely Aavik.

Seminarist osavõtjad koostasid avaliku pöördumise, milles tõdesid, et põlistalud on olulised maakultuuri järjepidevuse ja rahvuse elujõu tagajatena. On vaja väärtustada ja toetada seda, mida annavad põlistalud maakultuuri loojatena ja kandjatena meie kultuurile ja yhiskonnale.

Põlistalud on eestlaste vääriselupaigad. Seega on vaja, et seadustataks talu ja talupere mõiste. Meie yhine kohustus on riiklike meetmetega tõsta põlistalude elujõulisust ja konkurentsivõimet.

Eesti vabaõhumuuseumi teadusdirektor Heiki Pärdi tutvustas seminaril 20. sajandi taluarhitektuuri. „Eesti taasiseseisvumise alguses ostsid rikkad mehed talusid ja mõisaid kokku, kuid paljud ei oska nendega midagi peale hakata ja hooned lagunevad,” rääkis Pärdi, lisades, et kõike ei hävitanudki nõukogude võim, osa on hävinenud ka Eesti ajal. Põhjuseks tõi Pärdi selle, et meie riigi rõhuasetused on olnud kõrgkultuuri-kesksed, uuritud on linnu, kirikuid ja mõisaid, sellepärast on talud jäänud tahaplaanile.

Seminari teises osas tutvustas Eesti vabaõhumuuseumi projektijuht Elo Lutsepp osalejatele maa-arhitektuuri ja -maastike uurimise ja hoidmise riiklikus programmi arengukava aastatel 2007–2010, mille eesmärgiks on säilitada ja uurida maastike omapära. Lisaks sellele luuakse ka register rehielamutest. Elvi Viira tegi ettepaneku, et Saaremaa Kodukant võib kaardistamisel aidata.

“See on väga positiivne, et me oleme riiklikus programmis võimalikud partnerid, sest liikumisel Kodukant on väga suur võrgustik,” ytles Viira. Konkreetsemad kokkulepped sõlmitakse Eesti kylade maapäeval Jõgeval.

Ametliku osa lõppedes lõppedes oli osalejatel võimalik tutvuda ka kylades tehtava toodanguga, mida sai soovi korral kaasa osta. Huvilistele tehti ka muuseumis ekskursioon.

Tihtipeale on meie inimeste jaoks omad maad ja majad igavad. Et nad neid hindama hakkaksid, läheb vaja kymmet tuhandet turisti, kes ytleksid, et see koht on ilus, kus me elame, ja tuhandeid teadlasi, kes kinnitaksid, et koht, kus me elame, on väärtuslik. Muidu tundub meile see nii igapäevane, rääkis Kadri Tyyr Muhu muuseumist, lisades, et hea oli kyladepäeval natuke laiemat pilti ja ylevaadet saada.

Elvi Viira ytles, et kyladepäeva põhieesmärgiks on eelkõige kylakogukondade aktiviseerimine ja see, et kogukonnad hakkaksid oma piirkonda väärtustama. Ta lisas: „Tähtis on ka see, et inimesed saaksid lisaks sisukale õppepäevale omavahel suhelda ja kogemusi jagada.“

Saaremaa VI kyladepäeva korraldas Saaremaa Kodukant koostöös Viki Mihkli talumuusemi ja Kihelkonna vallavalitsusega.

Pilt ja jutt:


Oma Saar