[text]
Täna on

Augusti alguses sõidab Tartu ylikooli arheoloogia kabineti juhataja, vanemteadur Heiki Valk koos grupi tudengitega uurimisretkele Põhja-Lätisse, kus Eesti arheoloogid kaevasid viimati möödunud sajandi kuuekymnendatel aastatel, kirjutas EPLs Garel Püüa.

“Toona tegeles Evald Tõnisson liivlaste uurimisega ja Silvia Laul tarandkalmetega, aga yldiselt Eesti arheoloogide teemad Lätiga ei kattu,” põhjendas Lõuna-Eesti muististe ja asustuslooga tegelev Valk pikale veninud pausi.

Tänavu hakatakse kaevama Eesti-Läti piirist kaks kilomeetrit lõuna poole jääval Korneti linnamäel, mis kuulub Valgu sõnul oma asukoha poolest selgelt Võrumaa muististe konteksti. “Uurimise yldine raamistus ongi Võrumaa linnuste dateeringud, sest asukoha poolest ulatuvad linnamäe tagamaad kindlasti Lõuna-Eestisse,” selgitas arheoloog, kes peab koostööd naabritega väga oluliseks. “Lätlased ise Korneti linnamäel kaevanud pole ja Põhja-Lätiga kipubki paraku nii olema, et kohalikele ei paku see suurt huvi. Pigem tegeletakse latgali muististega ning lätlaste jaoks on olulisemad läänepoolsed sidemed,” nentis Valk.

Kestavad nädala

Väljakaevamised algavad 6. augustil ning kestavad vaid nädal aega. “Kuna seal mingit vägevat kultuurikihti pole, siis ei maksa sensatsioonilisi leide oodata, sest eesmärgiks on peamiselt mälestise dateerimine,” rääkis Valk.

Nädalaga kavatsetakse linnamäe nõlvale kaevata paarikymne meetri pikkune ja umbes meetri laiune transˇee, et saada läbilõiget võimalikest kaitseehitistest. Kuna väljakaevamised toimuvad Läti vastutusel ja nende kaevamisloaga, on ekspeditsiooni kaasjuhatajaks lätlasest arheoloog, kes võtab kaasa viis sealset tudengit. “Meie läheme Eestist viie-kuue tudengiga ning yhiste kaevamiste toimumine on uhketest leidudest kindlasti palju olulisem,” arvas Valk.

 

Eesti Päevaleht