[text]
Täna on

Venemaal rikutakse õigust sydametunnistuse vabadusele. Mordva tšinovnikud yritasid nurjata ersa rahvapalvust vahendas MariUver ajalehte "Erzjan’ Mastor".

Heinakuu 14. päeval peeti Mordva vabariigi Pokšignadbue (Bolše-Ignatovo) rajooni Tšukali kylas ersa iidset rahvapalvust Ras’ken’ Ozksi. Nagu selgus hiljem, oli juba ammu enne yritust olemas plaan see nurjata.

Võime kujutleda, kuidas yhel võimude istungitest pakuti välja erinevaid variante. Idemev’s, kuri vaim, Aleksander Luzgin, kes juhib rahvuskomiteed—tegelikult rohkem nagu matusebyrood—tegi ettepaneku “lämmatada” palvus sportmootorrataste kordumatult ilusa lärmi või T-150 tankide myrinaga. Yhe võimalusena vihjas ta ka reaktiivlennukite ulgumisele. 

Valentin Konakov vabariigi asepeaminister, soovitas kasutada piikvasarate myra, mis tõsi kyll sarnaneb pigem Kalašnikovi automaadist tulistamise häälele, või K-700 buldoosertraktorite mõirgamist. Kes siis veel kui mitte tema, insener-mehaanik, tunneb ja teab nende masinate detsibellilisi võimalusi. Ning tankide ja muu ähvardava tehnikaga võrreldes on vasar ju tunduvalt demokraatlikum, ning ka odavam. Mordvasse tanke ja lennukeid kohale ajada ...liiga kallis! 

Lahkarvamustele tõi kohalviibijate yllatuseks lõpu lihtne vene naine, vabariigi asekultuuriministri ametit pidav Antonina Šatova. Milleks need veeuputuseelsed, suitsu ja kärsahaisu ajavad myraallikad, kui 21. sajandil ei saa ju enam töötada vanaisade meetoditega. Ta tegi ettepaneku summutada Ras’ken’ Ozks hoopis kaasaegse helivõimenduse ja mikrofonidega. Asi tuleb teostada arukalt.

Palvuse korraldajamisele otsekeeld panna on toores ja võib kaasa tuua halbu tagajärgi. Nii ei saa, keelustada pole vaja, milleks? Paneme hoopis mikrofonid ja võimenduse natuke maad viisakalt palvuse kohast eemale ja lämmatame niimoodi selle vihatud “paganluse”. Kõik saab niimoodi tehtud “inimlikult ja kultuurselt”.

Kaks juhtivat rahva mahaparseldajat, Konakov ja Luzgin, võtsid Šatova plaani vaimustusega vastu. Šatova esitas veel ekstravagantse lisa-argumendi: kuna vanasti ka peeti Ozksi ilma mikrofonideta, siis sobibki nii et las nemad olla ilma võimenduseta, aga meie võimendusega
Kell 10 hommikul - Ozati (palvevanema) asemel - lylitasidki võimu esindajad, ilmselt koostöös FSB ja õigeusu kiriku töötajatega, sisse mikrofonid ja algas programm...vene keeles. Vaat niimoodi! Vene keeles. Erz’an Ras’ken’ Ozks. Pyhaduseteotus? Nonsens? Kahtlemata. Laulud ja etteasted, millel palvusega mitte midagi pistmist ei olnud, kõlasid rahvapalvuse juurde vene keeles õhtuni välja. Loomulikult on mikrofone vaja just sellise asja jaoks, mitte aga palvusele.

Ras’ken’ Ozks muutus juhitamatuks ja sisuliselt nurjus. Põlise unikaalse kombe ilu ei tulnud kahjuks täielikuna välja. Esivanemate tuhandete aastate loomingut, mida on ikka hoitud uute põlvede jaoks, Venemaa paljudest paikadest palvusele kohalesõitnud inimesed ei näinud ega kuulnud. Võib eeldada, et selle provokatsiooni lähtepunktiks olid vabariigi juht Nikolai Merkuškin, kes omakorda täitis Moskva tahet, ning vabariigi õigeusu kiriku arhimandriit Varsofoni-Sudakov. Juhised tulid nende poolt eriteenistuste kaudu täidesaatjateni, kelleks osutusid kaks ersat: Valentin Konakov ja Aleksander Luzgin.

Arvestus oli lihtne: kui täidesaatjad oleksid olnud mokšad, siis võinuks tekkida “rahvustevahelise vaenu” õhutamise syydistuse oht oma võimalike ebameeldivate tagajärgedega. Nyyd aga olid ersad ise teiste ersade vastu ning eesmärk saavutatud. Võib käed puhtaks pesta. 
14 heinakuud rikkusid vabariigi valitsuse liikmed kolme Venemaa põhiseaduse fundamentaalset artiklit, milleks on artiklid sõnavabaduse (vähemalt paberil), sydametunnistuse ja usutunnistuse vabaduse ning emakeele kasutamise õiguse kohta.

Mordva Vabariigis kiusatakse taga ersa keelt ja selle kandjaid, neid kes pyyavad hoida ersasid venestumise eest. Iga selles keeles tehtud algatus, iga yritus langeb tagakiusamise ja diskrimineerimise alla. Aastal 2006 häbistati “yhiskondlike organisatsioonide” abil ära Ersa Kongress, 2007 keelustati sisuliselt igaaastane 16.07. yle kogu Venemaa mitmetes paikades tähistatav ersa keele päev. Sama päev, 16.07.kuulutati hoopis niinimetatud emakeele päevaks—sisuliselt vene keele päevaks—ning kulutati eelarvest selle jaoks palju rahalisi vahendeid. Ja nyyd siis märatsev ja kyyniliselt alatu rynnak Ras’ken’ Ozksile. 

Miks vihkavad Mordva võimud nii verejanuliselt ersa keelt? Vastus on ilmselge: ikka veel on olemas mingid jõud, kuigi väga pisikesed, kes ersa keele kaitseks välja astuvad. Riigiteenrid näevad just Ras’ken’ Ozksis eriliselt suurt ohtu. Rahvapalvus on rohkem kui lihtsalt palvus, rohkem kui keel, sest ta kogub terve laialipaisatud etnose taas kokku. Olgu mis tahes, aga seda kyll lubada ei saa,. Sellised “kogunemised” on selges vastuolus rahvuste hajutamise, venestamise ja lõppkokkuvõttes mittevene etnoste likvideerimise poliitikaga. Ras’ken’ Ozks ei sobi Venemaal kehtiva printsiibiga, et “yle kahe inimese” ärgu kogunegu. Vaat miks karvad ersa keel ja kultuuri peale nii turri läksid. 

Muide, skuraatovlased-tsaariteenrid ei saabunud Tšukali ka ilma opritšnikute-rahavarõhujateta. Selgus nimelt et palvusepaiga läheduses ootasid metsas varitsuses 30 eriyksuslast. Olge head, Konakov ja Luzgin, öelge palun, kelle vastu võitlemiseks nad seal olid?

Vaata lisaks:


Mordva Vabariigis peetakse ersa rahvapalvust

Ersa rahva koloniseerimine jätkub

Ersa ja mokša põlisrahvad venestamise surve all

Ettekanne ersade palvepyhast Härjapea Koja õhtul

 

Tõlge: MariUver