[text]
Täna on

Puulpäävä, 4. põimukuu pääväl tulõ Süvähavval jo kuvvõs pillipiknik. Pido nakkas viie aigu õdagu. Üten tulõs võtta uma pill (ku om), vaia lätt ka nuutõ ja laulikit.

Pillipiknigul eelektrit ei pruugita, ku pümmes lätt, pandas palama tuli ja tõrvigu. Tetäs väikeist «ilotuld» kah.

5. põimukuu pääväl kell 10 tulõ tansaman tõnõ suvinõ käsitüüpäiv, tuu päiv om pühendet langalõ.

Huvilidsõ saava kaia, kuis saa pruuki langa värvmises maitsõ- ja ravihainost perrä jäänüt kraami.

Viil saa kapla keeruta, pailu poimi ja nõglaga sukkõ-sallõ kuta.

Süvähavvalõ saa Põlva-Verska tii päält, är tulõ käändä Suuhara külä kotsilt.

 

Uma Leht