[text]
Täna on

Laupäeval, 04.08. algusega kl 12.00 toimub Meremäel järjekorras 14. Seto Kuningriigi päev.


Aokava.

10.00 – 12.30 piiraku, sõira, leevä, veini, ollõ ja hansa kokkoostminõ võistlusõ jaost.
12.00 KUNINGRIIGI PÄÄVÄ  VALLALÕTEGEMINÕ. Sootska tulõk
          - Valtsõmisõ  üleandminõ. Kuningriigi välläkuulutaminõ
          - lipu nõstminõ
          - hümni laulminõ
          - hõigatas vällä kuninga käsu’
          - külälisõ tervtäse Setomaad, seto kuningat ja Setomaa ülembsootskat.
12.30 ALGASÕ JÄRGMISÕ VÕISTLUSÕ:
          - kargusõ kargaja - võistlus ka latsilõ,
          - kasatski kargaja - võistlus ka latsilõ
          - käsitüü tegijä - võistlus ka latsilõ
          - sõnolisõ võistlus
          - söögi ja joogi meistridõ välläsortminõ
          - pillimehe võistlus lõõts ja kannõl
          - vägümehe võistlus
16.00 – 17.00 KÜLALISI LAULU, PILLIMÄNGU, TANDSU.
17.00 SOOTSKA VALIMINÕ
17.30 MUU ILMA SAATKONDI VOLIKIRJU ÜLEANDMINÕ, SETO KUNINGRIIGI JA MUIÕ RAHVIDÕ VAIHÕL LÄBÜKÄUMISÕ SISSESÄÄDMINÕ.
18.00 SÕJAVÄE PARAAD
19.00 KUNINGA MEISTRITE VÄLJAHÕIKAMINE
20.00 KUNINGALAUD, KUURÕ VÕISTULAULMINÕ, KIRMAS

Vaata lisaks