[text]
Täna on

Sulgemisohus Mordva sõltumatu opositsioonilise ajalehe Erzjan Mastor peatoimetaja Jevgeni Tšetvergov tegi ametliku avalduse, milles ta kinnitab kindlalt, et ajaleht ei ole avaldanud ei otseseid ega kaudseid yleskutseid rahvustevahelise vaenu ja ekstremismi õhutamiseks, vahendas Fenno-Ugria.

Mordva prokuratuur esitas 23.06. vabariigi ylemkohtusse hagi Erzjan Mastori tegevuse lõpetamiseks ekstremismivastase seaduse alusel.

Tšetvergovi sõnul on enamus ajalehe artiklitest olnud pyhendatud ersa keele kaitsmisele. „Mordvas ja ersade asualadel väljaspool rahvusvabariiki ei õpetata ersa keelt koolides ja koolieelsetes lasteasutustes praktiliselt yldse. Rahvuskeelsest õppest ei tasu rääkidagi. Rahva ajalugu ei õpetata samuti, selle kohta pole isegi õpikut olemas. Sellest keele kadumise tragöödiast prokuratuuri avaldus paraku ei räägi,” nenditakse avalduses.

Peatoimetaja lykkab ymber väite, et hagi anti kohtusse äärmuslusega võitlemise või rahvustevahelise vaenu õhutamise pärast. Tema ja ajalehe töötajate sõnutsi on põhjus selles, et ajaleht kritiseerib pidevalt kesk- ja kohalikke võime nende tegevusetuse pärast ersa keele päästmisel.

Avalduses märgitakse, et äärmuslusele viitavaid tõsiasju otsis Mordva prokuratuur kaks korda Mordva riikliku ylikooli ja valitsuse juures asuva humanitaarteaduste instituudi töötajate poolt läbi viidud ekspertiisi abil, kusjuures viimase ekspertiisi tellis kohalik FSB.

Kominarod.Ru - Fenno-Ugria