[text]
Täna on

t_Tanakov.gifKolmapäeval, 8 põimukuud otsustas Joškar-Ola linnakohus prokuratuuri avalduse alusel, et mari omausu preestri Vitali Tanakovi raamatuke “Onaen oila” (“Preester räägib”) on äärmuslik kirjandus.

 

Samas taganes kohus läinud aasta jõulukuu 26. päeval tehtud otsusest mõista Tanakov süüdi vaenu õhutamise paragrahvi alusel, öeldes, et tema tegutsemine pole olnud vaenu õhutav.

Joškar-Ola prokurör leidis raamatukeses vaenu õhutavaid lõike, mis alandavad ka osade inimeste inimväärikust rahvuse, keele, päritolu, religiooni suhtumise või mingisse sotsiaalse gruppi kuulumise pärast. Lisaks motiveeris prokurör oma avaldust sellega, et Tanakov oli enne Joškar-Ola linnakohtu poolt süüdi mõistetud.

Mari omausu preestri raamatukese tunnistamine äärmuslikuks võib inimõiguslaste hinnangul viia lõpuks omausu ärakeelamiseni. “Kohus seadustas selle, et mari põlist usku, nii nagu seda mõistab Tanakov, ei tohi enam järgida,” nentis ühiskondliku organisatsiooni “Inimene ja seadus” kaasesimees Sergei Poduzov.

Tanakovi kaitsjad lasid hinnata Tanakovi raamatukest Nižni Novgorodi Riikliku Ülikooli asjatundjatel, kes kinnitasid, et seal ei leidu mingist rahvusest, mingisse konfessiooni või sotsiaalsesse gruppi kuuluvate inimeste alavääristamist.

Neil on kavas kohtuotsus Mari Eli Vabariigi ülemkohtusse edasi kaevata, sest see rikub inimõigusi ja puudutab umbes 40 protsenti Marimaal elavatest inimestest.


Civitas.Ru - Fenno-Ugria