[text]
Täna on

Yleeile, 13 põimukuud edastasid mari omausu preestri (kardi) Vitali Tanakovi esindajad Euroopa inimõiguste kohtusse avalduse taotlusega tunnistada, et Venemaa Föderatsioon on rikkunud Tanakovi suhtes Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni mitut paragrahvi.

8 põimukuud tunnistas Joškar-Ola linnakohus Tanakovi raamatu „Onaen oila” („Preester räägib”) ekstremistlikuks kirjanduseks.

Tanakovi kaitsjad rõhutasid avalduses, et on rikutud tema õigust õiglasele kohtumõistmisele, sest Joškar-Ola kohus keeldus läbi vaatamast kaitsjate taotlusi lykata kõrvale kriminaalkoodeksi rikkumisel saadud tunnistused. Samuti ei lastud kohtuistungile eksperte, kelle hinnangul ei olnud kõnealuses brošyyris halvustavat suhtumist mingisse rahvusse, konfessiooni või sotsiaalsesse gruppi kuulumise pärast.

Veel on avalduses nimetatud, et eraelu puutumatuse rikkumine FSB poolt polnud Tanakovi puhul põhjendatud, sest mees ei kujutanud endast ohtu riiklikule julgeolekule ega yhiskondlikule korrale. Samuti on kaitsjate hinnangul rikutud mõtte-, sydametunnistuse ja usuvabaduse põhimõtet.

Avalduses on ära toodud ka kohtuotsuse tagamaad – et Tanakov on Marimaa ametlike võimudega opositsioonis ning et tänu temale ning ta kaaslastele rahvuslikust yhendusest Mari Ušem on Euroopa Parlament võtnud vastu kaks resolutsiooni inimõiguste ja –vabaduste rikkumisest Mari Eli Vabariigis.


Civitas - Fenno-Ugria