[text]
Täna on

Teade Maavalla Koja sõpradele:

Maavalla Koja kasupäeva korjandus

Maavalla Koda kuulutab välja igasygisese kasupäeva korjanduse, mis toimub 1.-29. sygiskuud 10220.

Korjandusest laekunud raha ja vara kasutatakse Maavalla Koja korraldus- ja juhtimiskulude katmiseks (sh hiite uurimine ja kaitse, koduleht, teabevahetus, trykised, yritused, kohtukulud hiite kaitseks jm).
 
Kuna koja tegevuse aluseks on vabatahtlik töö ja peamiseks sissetulekuks annetused, oleme tänulikud igasuguse abi eest. Oodatud on ka virkade ja osavate neidude-naiste ja poiste-meeste käe all valminud vööd, paelad, ehted, nõud jm kodumaine, puhas ja maarahvapärane. Saame nende esemetega tunnustada koja parimaid abilisi ja ergutada vabatahtliku töö tegijaid.

Annetada on võimalik Maavalla Koja pangaarvele nr 333805270003 Sampo Pangas, samuti kodade kokkusaamistel ning eelneval kokkuleppel mujal.

Rahvakalendris on 29. sygiskuud kasupäev ehk mihklipäev. See on yks nn postipäevi, mis poolitab majandusaasta talve- ja suvepooleks. Kasupäevast algab meie maa rahval esivanemate hingede aeg, mis kestab jõuludeni.

Lähem teave: tel. 56 686 892, koda[at]maavald.ee

Maavalla Koja juhatus