[text]
Täna on

Teisipäeval, 11 sygiskuud kell 12.15 kaitseb Ergo-Hart Västrik TÜ nõukogu saalis doktoritööd "Vadjalaste ja isurite usundi kirjeldamine keskajast 20. sajandi esimese pooleni. Alliktekstid, representatsioonid ja tõlgendused".

Juhendaja dots Kristin Kuutma. Oponendid prof Riho Grünthal (Helsingi Ülikool) ja prof Art Leete (Tartu Ülikool).

Ergo-Hart Västrik töötab Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi juhatajana. Tema teadustööd on käsitlenud vadja rahvausundit ja kohapärimust, eesti rahvausundi eri tahke ja vaimulikku rahvalaulu.


Maavalla koda