[text]
Täna on

Antsla muusigakuul nakkas seost sügüsest perimüsmuusikat oppama, härgütüst saadi tuust, et Võrol ja Haanin om sääne oppus häste käümä lännü, kirotas Uma Lehes Harju Ülle.

«Huviliidsi latsi om joba üle kümne, oppajidõga kõnõlõminõ om poolõ pääl, 20. süküskuu pääväl saami kokko,» seletäs Antsla muusigakooli juht Jõgi Ene. Tuu aoni uut muusigakuul huviliidsi mano.

Jõgi Ene kõnõlõs, et perimüsmuusiga oppamisõ mõtõ oll’ joba ammu: «Mi kant om sääne, et viil eletäs mitmõ põlvkunnaga kuun, vanavanõmba mõistva mängi kannõld, lõõtsa,» ütles tä. «Pall’o latsõ taha-i klassigalist muusikat oppi, näile miildüs rahvatands ja rahvapilli.»

Jõgi Ene sõnno perrä om Antsla kandi tallõn alalõ mitmit vanno pille. Muusigakuul avitas näid kõrda tetä, ku pilli umanigul huvvi om. Kõrda tettü pilli saa latsi jaos rendile võtta ja inemine ei piä tuud är müümä.

Rahvapille tahtva Antsla kandin oppi ka mitmõ suurõ inemise. Jõgi Ene ütles, et perimüsmuusiga oppusõ käümä toukamisõga om viil hulga jahmõrdamist, a et ka vald ettevõtmist tugõ, sõs piäsi asi pia käümä minemä.


Uma Leht