[text]
Täna on

t_25viii20_071vaike.gifReedel, sygiskuu 21. päeval möödub 790 aastat maarahva muistse vabadusvõitluse kuulsusrikkast Madisepäeva lahingust, kus hukkus Sakala vanem Lembitu. Ajaloolaste oletuste järgi peeti lahing Pärsti valla Vanamõisa kyla maadel, kirjutas Sakala.

Nagu teatas omavalitsuste liidu kultuuri- ja noorsoonõunik Ele Saar, löövad tänavu Madisepäeva aastapäeva tähistamise korraldamises mittetulundusyhingu Madi ja Pärsti valla kõrval kaasa Kaitseliidu Sakala malev, Viljandi muuseum, linnaraamatukogu, noortekeskus ja omavalitsuste liit.

Aastapäevale pyhendatud ettevõtmisi jätkub kogu nädalale. Esmaspäevast võib Viljandi linnaraamatukogu kojulaenutusosakonnas näha näitust «Madisepäev». Täna, 20 sygiskuud on sealsamas kooliõpilastele mõeldud mäng «Lembitu otsimine».

Viljandi muuseumis võib eelneval kokkuleppel osa saada Ain Vislapuu loengust «Muinasaegsed relvad».

21 sygiskuu syndmused algavad kell 11 Kaitseliidu Sakala maleva rebaseretkega, mis lõpeb õhtutundidel Vanamõisa kylas Risti kabeli juures. Retkele on oodatud huvilised, kellel peaksid olema hea kehaline vorm ja korralik varustus, sest tegemist ei ole sygisese jalutuskäigu, vaid vastupidavust nõudva retkega. Täpsemat teavet saab Kaitseliidust.

Kergem matk kohalike muinasmälestiste juurde algab kell 16.45 Madi talu juurest perenaise Ülle Parmu juhtimisel. Ennekõike on osalema oodatud koolinoored.

Kell 18 heisatakse hymni saatel Risti kabeli lähedal platsil Eesti lipp ja algab õhtune kava. Vaadata saab Kaitseliidu relvanäitust. Rollimängijad tutvustavad oma hobi ning näitavad muinasaegset mõõgavõitlust.

Kell 19 algavad kõned, kakskymmend minutit hiljem syydatakse lõke ja avatakse mikrofon sõnasoovijatele. Samas pakub Kaitseliidu naiskodukaitse nii rebaseretkelt saabujatele kui kohaletulnud huvilistele katlasuppi. Õhtu lõpeb kella 20 paiku.

Ele Saare teatel on Risti kabeli juurde oodatud kõik huvilised, nii koolinoored kui täiskasvanud. Võib ette võtta väikese sygisese matka linnast, kuid kasutada saab ka yhist bussi, mis väljub kell 17.30 Viljandi Pauluse kiriku parklast. Buss tuleb linna tagasi kell 20.

Pilt: Lembitu mälestuskivi Kanadas Kotkajärvel, Maavalla koda


Sakala