[text]
Täna on

Yleeile, 25 sygiskuud tyhistas Mari Eli Vabariigi ylemkohus Joškar-Ola kohtu otsuse, millega oli mari omausu preestri (kardi) Vitali Tanakovi raamatuke “Onajeng ojla” (Preester räägib) kuulutatud ekstremistlikuks kirjanduseks, vahendas Fenno-Ugria.

Joškar-Ola linnakohus otsustas 08.08. prokuratuuri avalduse alusel, et Tanakovi raamatuke on ekstremistlik kirjandus. Prokurör tuvastas raamatus lõike, mis olevat suunatud vihkamise ja vaenu õhutamisele ja mis alandavat ka osade inimeste inimväärikust rahvuse, keele, päritolu, religiooni suhtumise või mingisse yhiskondlikku ryhma kuulumise pärast. Lisaks põhjendas prokurör oma avaldust sellega, et Tanakov oli enne Joškar-Ola linnakohtu poolt syydi mõistetud.

Samas taganes kohus 08.08. eelmise aasta jõulukuu 26. päeval tehtud otsusest mõista Tanakov syydi vaenu õhutamise paragrahvi alusel, öeldes, et tema tegutsemine pole olnud vaenu õhutav.

Ylemkohtus rõhutasid Tanakovi kaitsjad, et Joškar-Ola linnakohus viitab oma otsuses keelelise ekspertiisi tulemustele, mida kohtuistungil ei käsitletud ja mille kohaselt ei olnud yllitises midagi vaenu õhutavat.

Tanakov on Joškar-Ola kohtu otsuse edasi kaevanud ka Euroopa inimõiguste kohtusse. Tema hinnangul on Venemaa Föderatsioon rikkunud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni mitut paragrahvi: õigust õiglasele kohtumõistmisele ja eraelu puutumatusele ning samuti ka mõtte-, sydametunnistuse ja usuvabaduse põhimõtet.

Tanakov on Marimaa ametlike võimudega vastuolus. Tänu temale ning ta kaaslastele rahvuslikust yhendusest Mari Ušem on Euroopa Parlament võtnud vastu kaks resolutsiooni inimõiguste ja –vabaduste rikkumisest Mari Eli Vabariigis.

 

Civitas - Fenno-Ugria