[text]
Täna on

Kihelkonna vallavolikogu loobus ostuseesõiguse kasutamisest Kurevere kylas asuvate kinnistute osas, kus asuvad muinsuskaitse all olevad kultusekivi ja kivikalmed, kirjutas Meie Maa.


Vastavalt muinsuskaitseseadusele on kinnismälestisega kinnisasja võõrandamisel ostueesõigus riigil ja seejärel kohalikul omavalitsusel. Kihelkonna vald võinuks kultusekiviga Vollmani-Metsa kinnistu (5,90 ha) osta 160 000 krooni ja kivikalmetega Vollmani-Põllu kinnistu (5,95 ha) 70 000 krooni eest.

Muinsuskaitseseaduse kohaselt on iga objekti kaitsetsoon 50 m ja vastavalt muinsuskaitseseadusele tuleb tagada igayhe vaba läbipääs muinsuskaitseobjektini päikesetõusust loojanguni.


Meie Maa