[text]
Täna on

Mulgi uudise

Mulgi lääve jälle raha nõuteme

Mulgi kultuuri instituudi esindus lääp ommen kultuuri-ministre manu, et ende tettust täädä anda ja tuleveste tegemiste jaoss riigi-iilarvest raha kyski. Joba kaits aastet om mulgi riigikogun ääletemise abige saanu 200 000 ruuni, kirotas Sakala.

Siiamaani om mulke rahasaamise man aviten riigikogulane Helir-Valdor Seeder, aga temä om nyid ministre tooli pääl ja mulkel riigikogun peris oma iistkõnelejet enämb ei ole.

Mulgi kultuuri instituudi juhatuse liige Triinu Menning ytel, et na iki loodave yits-kõrd riigi-iilarven peris pysive ria pääle saia, aga selle jaoss om vaja viil tyyd tetä.

Esigi Kihnu rahvas, kes om juba UNESCO maailmapärandi nimekirjan, saije alla sii aaste pysive riigitoetuse.

Mulke selts tulep Abjan kokku

Lauba tuleve Abjan kokku mulke kogukonna Pärnu-maald, Tartust, Talnast ja Vil-ländist, et kultuurimajan egä-aastene sygyspidu maha pidä-de. Tõiste ulgan om selts kyllä kutsun mulgi kultuuri instituudi rahva, et kuuntyyd arute.

Kõneldess ka «Mulke Almanaki» uvvest numbrest, mille om kokku pandan Ene Nobel.

Riik toetep mulgi sõnaraamatut

Joba sii aaste akkap pääle mulgi sõnaraamatu kokku-pandmine. Riikligu lõunaeesti keele ja kultuuri rogrammi nõukogu otsust selle jaoss raha anda ja inimese om kah olemen, kes asja käimä lykkäve.

Nii om keeletäädläne Karl Pajusalu Tartu ylikoolist ja varatsemb mulgi kultuuri instituudi juht Alli Laande. «Paigapäälisten kogukonden tahetess mulgi kiild õpete ja siandest sõnaraamatut om kangeste vaja,» kirjut riikliku rogrammi «Lõunaeesti keel ja kultuur» nõukogu esimiis Külli Eichenbaum.

Pääle selle toetep rogramm viil lõunaeestikiilse kirjanduse võistlust. Seda ei ole viil vällä kuulutet, aga kes tund, et tahass ja mõistass Mulgi, Tartu, Setu või Võru murden kirjute, võiss sellege juba pääle akate.

Nende kate ettevõtmise jaoss om prilda olemen 155 000 ruuni.


Sakala