[text]
Täna on

Eesti rahvuslik folkloorinõukogu kuulutas välja pärimuskultuuri auhinna võistluse, kirjutas ajaleht Sakala.

Kahe 15 000-kroonise auhinna kandidaate võivad esitada omavalitsused, pärimuskultuuriga seotud organisatsioonid ja yksikisikud. Auhinda rahastavad Eesti rahvuskultuuri fond ja kultuuriministeerium.

Nõukogu ootab vabas vormis esildisi kandidaatide folkloorialase tegevuse kirjelduse ja auhinna andmise põhjendusega 31. oktoobriks. Auhinnad antakse kätte 10. novembril Tallinnas Estonia talveaias.

Auhind määratakse isikule, isikute grupile või organisatsioonile sihipärase ning tulemusliku tegevuse eest folklooripärandi järjepidevuse hoidmisel ja edasikandmisel tulevastele põlvedele.

Folkloorinõukogu asutas pärimuskultuuri auhinna 2000. aastal, väärtustamaks vaimse pärimuse kandjate ja edasiandjate tegevust.

Mullu pälvisid 15 000-kroonise auhinna 31 kandidaadi seast Leisi valla rahvakultuuri selts Leisi Värks Saaremaalt ning pärimusmuusika tegelane Toivo Luhats.


Sakala