[text]
Täna on

t_palu_hiis.gif04.10. tyhistas Tallinna Ringkonnakohus osaliselt planeeringu, mille alusel Kehtna vallavõimud kavatsesid ehitada  Kõnnumaa maastikukaitsealal asuva Palukyla hiiemäe nõlvale ja selle kõrvale suurejooneline puhke- ja spordikompleksi.

Kohtuotsuse kohaselt jääb ehitamata suurem osa kavandatud rajatistest: sportlaste ruumid, motell, kämpingumajad, saun, kohtunike maja, parklad, telkimisplatsid, autokaravanide parkla ja teeninduspunkt, köök-WC-pesuruumi hoone ja telkijate varikatus, suusastaadion, jalgpalliväljak, tenniseväljakud, korvpalliväljak, võrkpalliväljak, tulekustutusveevõtu kaev, varjualune, koppel ja lasipuu.

Ringkonnakohus on seisukohal, et antud rajatiste osas ei ole piisavalt kaalutud võimalusi rajada need sobivamatesse ja elanikerohkematesse paikadesse. Ratsaspordi või väljakuspordialade, samuti jalgpalli mängimine on võimalikud ka ilma planeeringuala maastikuvormideta. Samuti kaasneks nende rajatiste pystitamisega suuremad negaliivsed mõjud keskkonnale kui keskkonna säilitamise jo kaitsmise huvi seda võimaldavad. Seega on põhjendamata kavatsus rajada nad Kõnnumaa maastikukaitsealale Hiiemäe kõrvale.

Ringknnakohtu otsuse kohaselt on aga põhjendatud suusatõstukite, kunstlumetootmise ja kahe majapidamis- ja teenindushoone rajamine hooldustehnika hoidmiseks ja kylastajate teenindamseks. Kuna Muinsuskaitseamet ja Rapla Keskkonnateenistus on kooskõlastanud kavandatavad pinnase- jm ehitustööd, ei näe kohus neis ohtu kultuuripärandile ja keskkonnale. Kohtu hinnangul ei tooks suusatõstukite, kunstlumetrassi ja teenindushoonete rajamine kaasa ka usutalitusteks vajalike olemasolevate tingimuste halvenemist, kuna mäge kasutatakse talispordiks praegugi.

Kohtuvaidlus on suuresti tingitud asjaolust, et Muinsuskaitseameti tegevus ajalooliste looduslike pyhapaikade kaitse korraldamisel on olnud äärmiselt puudulik ja subjektiive. Hoolimata arheoloogiliste ja folkloristlike eksperthinnangute soovitustest võeti Palukyla hiiemägi muinsuskaitse alla vaid osaliselt. Samuti kaitseb amet mäel olevaid kultuuriväärtusi valikuliselt ning eirab täielikult paigaga seotud vaimset kultuuripärandit. Kultuuripärandi kaitsmisel esinevatele tõsistele puudustele viidati ka hiljuti avaldatud Riigikontrolli Muinsuskaitseameti auditi aruandes.

Raplamaa Kehtna valla kavandatava puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringu vaidlustasid 10217. a (2004) hilissygisel kohalikud elanikud. Kõnnumaa maastikukaitseala piiranguvööndisse kavandatavale keskusele heideti ette, et see läheb vastuollu looduskaitseseadusega, rikub kohalike elanike rahu ja kahjustab pyhakohta, samuti on rikutud planeeringu menetlusreegleid.

Kohtuprotsessis osalenutel on võimalik otsus edasi kaevata Riigikohtusse kolmekymne päeva jooksul.

Kohtuotsus

Palukyla hiiemäest


Maavalla koda